ෆාමසි මිල ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

බෙහෙත් වට්ටෝරු එක් ෆාමසියකින් තවත් ෆාමසියකට වෙනස් වේ. ඔබේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව සඳහා අඩුම මිල ගණන් ඇති ෆාමසිය කුමක්දැයි සොයා ගැනීමට සිංගල්කෙයාර් සොයන්න.

ඔබේ වැඩිපුර වැඩ කරන pharmacist ෂධවේදියෙකුට උදව් කරන්නේ කෙසේද?

Pharma ෂධවේදී පිළිස්සීම සැබෑ ය. ඔබේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව පුරවන පුද්ගලයා වැඩිපුර වැඩ කර මානසික ආතතියට පත්ව සිටී. ආරක්ෂිතව සිටින්න සහ මෙම ඉඟි සමඟ බර සැහැල්ලු කරන්න.

වෝල්මාර්ට් නව ඔපියොයිඩ් බෙහෙත් වට්ටෝරු ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දෙයි

වොල්මාට් සහ සෑම්ස් ක්ලබ් ඔසුසැල් ඔපියොයිඩ් බෙහෙත් වට්ටෝරු පිරවීම සීමා කරන නව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන බව වෝල්මාර්ට් මෑතකදී නිවේදනය කළේය.