ප්රධාන >> සමාගම >> සිංගල්කෙයාර් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රික් බේට්ස් ඔහු සිංගල්කෙයාර් ආරම්භ කළේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව

සිංගල්කෙයාර් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රික් බේට්ස් ඔහු සිංගල්කෙයාර් ආරම්භ කළේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව

සිංගල්කෙයාර් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රික් බේට්ස් ඔහු සිංගල්කෙයාර් ආරම්භ කළේ ඇයිද යන්න පිළිබඳවසමාගම

ඇමරිකාවේ සෞඛ්‍ය තත්වය ව්‍යාකූල, සංකීර්ණ හා වෙනස්වන දෙයක්. සිංගල්කෙයාර් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රික් බේට්ස් පසුගිය සතියේ කතා කළේ එයයි හෙල්ත්කෙයාර් පාරිභෝගික ගුවන් විදුලිය . සමඟසත්කාරක ඩග් ෆීල්ඩ් සහ රොන් බැච්මන් සිංගල්කෙයාර් ආරම්භ කිරීමට හේතු සහ ඔහු සිතන්නේ කෙසේද යන්න ඇමරිකානුවන්ට අවශ්‍ය ation ෂධ ලබා ගත හැකි මිලකට ලබා ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණය සැබෑ වෙනසක් ඇති කරයි.

ඔබේ රක්ෂණ තත්ත්වය කුමක් වුවත්, ඔබේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව සඳහා හොඳම මිල ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි විය යුතු යැයි අපි විශ්වාස කරමු. අපගේ නොමිලේ ෆාමසි ඉතිරිකිරීමේ කාඩ්පත සමඟ එය කිරීමට ඔබට උදව් කිරීමට අපට අවශ්‍යය. එය එතරම් සරල ය. 2014 සිට, අපි මිලියන ගණනක් ඇමරිකානුවන්ට ඔවුන්ගේ බෙහෙත් වට්ටෝරු වලින් බිලියන ගණනක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළෙමු.රික් බේට්ස් සමඟ සම්පුර්ණ සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න: