ප්රධාන >> Inf ෂධ තොරතුරු >> විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරු

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරු

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරුInf ෂධ තොරතුරු Ciclopirox, Lotrimin සහ ketoconazole දිලීර ආසාදන සඳහා පොදු ප්‍රතිකාර වේ. විෂබීජ නාශක පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් මෙතැනින් සොයා ගන්න.

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව | විෂබීජ නාශක යනු කුමක්ද? | ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරය | භාවිතයන් | වර්ග | විෂබීජ නාශක ගත හැක්කේ කාටද? | ආරක්ෂාව | අතුරු ආබාධ | පිරිවැය

විවිධාකාර දිලීර මිලියන ගණනක් අප තුළ ඇති බැවින් දිලීර සම ආසාදන බහුලව දක්නට ලැබේ එදිනෙදා අවකාශයන් . මෙය ශරීරයේ ඕනෑම තැනක සිදුවිය හැකි දිලීර ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇත. රතු, වියලි, කොරපොතු හෝ කැසීම සහිත සමක් ඇති ඕනෑම අයෙකුට යම් ආකාරයක දිලීරයක් ආසාදනය වී ඇති අතර එහි ප්‍රති as ලයක් ලෙස විෂබීජ නාශක ation ෂධයක් උත්සාහ කර ඇත.විෂබීජ නාශක යනු සම, හිසකෙස් සහ නියපොතු වල මතුපිට දිලීර ආසාදන වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන චර්ම රෝග medic ෂධයකි. මෙම ations ෂධ බෙහෙවින් පොදු වන අතර ශරීරය පුරා විවිධ ස්ථානවල භාවිතා කළ හැකිය. බොහෝ විෂබීජ නාශක ations ෂධ සඳහා ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුගෙන් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් අවශ්‍ය වේ, නමුත් ප්‍රතිවිරුද්ධ විකල්ප කිහිපයක් ද තිබේ. පහත වගුවේ මිල සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරු සමඟ වඩාත් පොදු මාතෘකා නාශක නාශක සූදානම සපයයි.

රුධිරයේ සීනි මට්ටම කුමක් විය යුතුද?

අදාළ: නියපොතු දිලීර සඳහා නිවෙස් පිළියම්

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුවවෙළඳ නාමය (සාමාන්‍ය නම) සාමාන්‍ය මුදල් මිල සිංගල්කෙයාර් ඉතිරිකිරීම් වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
Ciclodan, Loprox (ciclopirox) 8% මාතෘකා ද්‍රාවණයෙන් 6.6 mL සඳහා $ 213 Ciclopirox topical කූපන් පත් ලබා ගන්න Ciclopirox මාතෘකා විස්තර
ලොට්‍රිමින් ඒඑෆ් ක්‍රීම් (ක්ලෝට්‍රිමසෝල් මාතෘකාව) * 1% විෂ සහිත ක්‍රීම් 30 gm සඳහා $ 64 ක්ලෝට්රිමසෝල් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න Clotrimazole මාතෘකා විස්තර
ලොට්රිසෝන් (ක්ලෝට්රිමසෝල් / බීටෙමෙතසෝන් ඩයිප්‍රොපියොනේට් මාතෘකාව) 1-0.05% විෂ සහිත ක්‍රීම් 15 gm සඳහා $ 43 Cllotrimazole / betamethasone dipropionate topical කූපන් පත් ලබා ගන්න Clotrimazole / betamethasone dipropionate topical details
Ecoza (econazole topical) 1% මාතෘ පෙන වලින් 70 ග්රෑම් සඳහා $ 650 Ecoza මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න Ecoza මාතෘකා විස්තර
ස්පෙක්ටසෝල් (ඉකොනසෝල් නයිට්රේට්) 1% විෂ සහිත ක්‍රීම් 30 gm සඳහා $ 184 Econazole නයිට්රේට් කූපන් පත් ලබා ගන්න Econazole නයිට්රේට් මාතෘකා විස්තර
ජුබ්ලියා (efinaconazole topical) 10% මාතෘකා ද්‍රාවණය 4 mL සඳහා $ 850 ජුබ්ලියා මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න ජුබ්ලියා මාතෘකා විස්තර
කෙරඩින් (ටවාබොරෝල් මාතෘකාව) 5% මාතෘකා ද්‍රාවණයෙන් මිලි ලීටර් 10 ක් සඳහා 4 1,490 ටවාබොරෝල් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න Tavaborole මාතෘකා විස්තර
Extina, Nizoral A-D, Nizoral topical, Xolegel (ketoconazole topical) 2% මාතෘකා ද්‍රාවණයෙන් 120 mL සඳහා $ 84 කීටොකොනසෝල් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න Ketoconazole මාතෘකා විස්තර
ලැමිසිල් ඒටී (ටර්බිනාෆයින් මාතෘකාව) * 1% විෂ සහිත ක්රීම් 30 ග්රෑම් සඳහා $ 22 ලැමිසිල් ඒටී මාතෘකා කූපන් පත් ලැමිසිල් AT මාතෘකා විස්තර
තොග වශයෙන් (ලුලිකොනසෝල් මාතෘකාව) 1% විෂ සහිත ක්රීම් 60 ග්රෑම් සඳහා $ 357 Luzu මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න ලුසු මාතෘකා විස්තර
මයිකාටින්, සීසෝර්බ් ඒඑෆ් (මයිකොනාසෝල් නයිට්රේට් මාතෘකාව) * 2% විෂ සහිත ක්රීම් 30 ග්රෑම් සඳහා $ 15 මයිෙකොනසෝල් නයිට්රේට් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න මයිකොනසෝල් නයිට්රේට් මාතෘකා විස්තර
මයිකොස්ටැටින් මාතෘකාව, නියාමික්, නිස්ටොප් (නිස්ටැටින් මාතෘකාව) 100000 ඒකක / ග්රෑම් මාතෘකා ක්රීම් 15 ග්රෑම් සඳහා $ 50 නිස්ටැටින් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න නිස්ටැටින් මාතෘකා විස්තර
නැෆ්ටින් (නැෆ්ටිෆයින් මාතෘකාව) 2% විෂ සහිත ක්‍රීම් 45 gm සඳහා $ 578.12 Naftifine topical කූපන් පත් ලබා ගන්න Naftifine මාතෘකා විස්තර
ඔක්සිස්ටැට් (ඔක්සිකොනසෝල්) 1% විෂ සහිත ක්රීම් 30 ග්රෑම් සඳහා $ 718 ඔක්සිකොනසෝල් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න ඔක්සිකොනසෝල් මාතෘකා විස්තර
ටිනැක්ටින්, ටිනාඩර්ම්, ටිනාස්පෝර් (ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකාව) * 1% විෂ සහිත ක්‍රීම් 45 gm සඳහා $ 12 ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකා කූපන් පත් ලබා ගන්න ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකා විස්තර

* බෙහෙත් වට්ටෝරු සහ OTC සංයුති වලින් ලබා ගත හැකිය

වෙනත් විෂබීජ නාශක වලට ඇතුළත් වන්නේ:

 • Canesten (bifonazole)
 • කැස්ටෙලානි තීන්ත (ෆීනෝල් ​​මාතෘකාව)
 • ඩෙසෙනෙක්ස් (මාතෘකා මයිකොනසෝල්)
 • අර්ටැක්සෝ (සර්ටකොනසෝල් මාතෘකාව)
 • එක්සෙල්ඩර්ම් (සල්කොනසෝල් මාතෘකාව)
 • දිලීර-නිය-විරෝධී දිලීර (ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකාව)
 • දිලීර-නියපොතු නාශක පෑන (undecylenic acid topical)
 • දිලීර මලල ක්‍රීඩකයාගේ පාද ක්‍රීම් (ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකාව)
 • දිලීර දැඩි පොම්ප ඉසින (ක්ලෝට්රිමසෝල් මාතෘකාව)
 • දිලීර ද්‍රව ජෙල් (ක්ලෝට්රිමසෝල් මාතෘකාව)
 • දිලීර මැණික් හා පෙඩිකර් (ක්ලෝට්රිමසෝල් මාතෘකාව)
 • දිලීර උපරිම ශක්තිය ද්‍රව (undecylenic acid topical)
 • දිලීර ටින්කටර් (මයිකොනාසෝල් මාතෘකාව)
 • දිලීර-ඩී (ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකාව)
 • ජෙන්ටියන් වයලට් මාතෘකාව
 • ලැමිසිල් ඒඑෆ් ආරක්ෂක (ටොල්නාෆ්ටේට් මාතෘකාව)
 • ලොට්‍රිමින් ඒඑෆ් පවුඩර් (මයිකොනාසෝල් මාතෘකාව)
 • ලොට්‍රිමින් ඒඑෆ් ස්ප්‍රේ (මයිකොනාසෝල් මාතෘකාව)
 • ලොට්‍රිමින් ඒඑෆ් අල්ට්‍රා (බියුටනාෆයින් මාතෘකාව)
 • Mentax (butenafine topical)
 • මොනිස්ටැට්-ඩර්ම් (මයිකොනාසෝල් මාතෘකාව)
 • මයිසෙලෙක්ස් (ක්ලෝට්රිමසෝල් මාතෘකාව)
 • මයිකොලොග්- II (නිස්ටැටින් / ට්‍රයැම්සිනොලෝන්)
 • පෙඩි-ඩ්‍රයි (නිස්ටැටින් මාතෘකාව)
 • පෙන්ලැක් නිය ලැකර් (සයික්ලොපිරොක්ස් මාතෘකාව)
 • සෙල්සන් නිල් 2-in-1 (සෙලේනියම් සල්ෆයිඩ් මාතෘකාව)
 • සෙල්සන් බ්ලූ මෙඩිකේටඩ් (සෙලේනියම් සල්ෆයිඩ් මාතෘකාව)
 • සෙල්සන් නිල් මොයිස්චරයිසින් (සෙලේනියම් සල්ෆයිඩ් මාතෘකාව)
 • සෙල්සන් බ්ලූ ෆුල් ඇන්ඩ් ick න (පයිරිතෝන් සින්ක් මාතෘකාව)
 • සෙල්සන් නිල් කැසීම වියළි හිස්කබල (පිරිතෝන් සින්ක් මාතෘකාව)
 • ටී / ජෙල් ඩේලි කන්ට්‍රෝල් 2-ඉන් -1 ඩැන්ඩ්රෆ් ෂැම්පූ ප්ලස් කන්ඩිෂනර් (පයිරිතෝන් සින්ක් මාතෘකාව)
 • Vagistat-1 (tioconazole topical)
 • විෂන් (මයිකොනාසෝල් / සින්ක් ඔක්සයිඩ් / පෙට්‍රෝලාටම් මාතෘකාව)

විෂබීජ නාශක යනු කුමක්ද?

විෂබීජ නාශක යනු දිලීර ආසාදන විනාශ කිරීමට හෝ වැළැක්වීමට භාවිතා කරන ප්‍රති-ක්ෂුද්‍ර කාරක වේ. දිලීර ආසාදන බහුලව දක්නට ලැබෙන හෙයින්, බොහෝ පුද්ගලයින්ට (සෞඛ්‍ය සම්පන්න අය පවා) දිලීර ආසාදනයක් අත්විඳිය හැකිය. වාසනාවකට මෙන්, මතුපිටින් දිලීර ආසාදන ජීවිතයට තර්ජනයක් නොවේ. මෙය ඉඩ දෙයි විෂබීජ නාශක මෙම වර්ගයේ ආසාදන සඳහා ප්‍රයෝජනවත් සහ පහසු ප්‍රතිකාර විකල්පයක් වීම.

විෂබීජ නාශක ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

විෂබීජ නාශක කාරක ක්‍රියා කරන්නේ දිලීර ජීවීන් ශරීරයේ ජීවත්වීම වැළැක්වීමෙනි. මෙම ations ෂධ ඉලක්ක කරන්නේ මිනිසුන් නොව දිලීර වල සෛල තුළ පමණක් දක්නට ලැබෙන විශේෂිත ව්‍යුහයන් හෝ ක්‍රියාකාරකම් ය. මෙම ව්‍යුහයන් සාමාන්‍යයෙන් දිලීර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සෛල බිත්තිය සහ සෛල පටලය වේ. මෙම ව්‍යුහයන් සම්මුතියකට ලක් වූ පසු, දිලීර සෛලයට තවදුරටත් ආරක්ෂාවක් නොමැති අතර මිය යනු ඇත. එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස දිලීර තවදුරටත් මිනිස් ධාරකයට හානියක් කළ නොහැකිය.භාවිතා කරන විෂබීජ නාශක මොනවාද?

බොහෝ පොදු දිලීර ආසාදන වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විෂබීජ නාශක drugs ෂධ භාවිතා කරනු ලැබේ:

 • පයිට්‍රියාසිස්
 • tinea capitis
 • ටීනියා පෙඩිස්
 • රින්ග්වෝම්
 • කැපුම් කැන්ඩිඩියාසිස්
 • හිසරදය
 • ඩයපර් කුෂ් .ය
 • යීස්ට් ආසාදන
 • සෙබෝර්හයික් ඩර්මැටිටිස්
 • ඔනිකොමයිෙකෝසිස්
 • ඉන්ටර්ට්‍රිගෝ
 • පරෝනිචියා
 • විහිළු කැසීම
 • ටීනියා වර්සිකොලර්
 • පණුවාගේ ශරීරය
 • tinea cruris

මෙම ආකාරයේ තත්වයන්ට නිසි ලෙස ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුගෙන් උපදෙස් සැමවිටම ලබා ගත යුතුය.

විෂබීජ නාශක වර්ග

විවිධාකාර විවිධත්වයක් ඇත විෂබීජ නාශක කාරක වර්ග පෙණ, විලවුන්, කීම්, ජෙල්, විසඳුම්, ඉසින, ෂැම්පූ, කුඩු, දියර, ඉසින සහ ලැකර් ද ඇතුළුව. යමෙකු අත්විඳින දිලීර ආසාදන වර්ගය මත පදනම්ව ප්‍රති දිලීර භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම ations ෂධ අච්චු, යීස්ට් හෝ ඩර්මැටෝෆයිට් වැනි විවිධ දිලීර වර්ග ඉලක්ක කරයි. සමහර විෂබීජ නාශක එකවර විවිධ වර්ගයේ දිලීර වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර අනෙක් ඒවා එක් වර්ගයක දිලීර සඳහා වඩාත් විශේෂිත විය හැකිය.ඇලයිලමයින් ප්‍රති-දිලීර

ඇලිලමයින් යනු දිලීර එන්සයිම සඳහා බෙහෙවින් තෝරාගත් නමුත් මිනිසුන්ට අවම බලපෑමක් ඇති කරන නව වර්ගයේ ප්‍රති-දිලීර drug ෂධයකි. එය ස්කොලීන් 2,3-එපොක්සිඩේස් එන්සයිම නිෂේධනය කිරීමෙන් ස්ටෙරෝල් ජෛව සංස්ලේෂණයට බාධා කරයි. මෙම නිෂේධනය හේතුවෙන් ස්ටෙරෝල් ප්‍රමාණය අඩුවී සෛල මිය යයි. Ally ෂධයේ ඇති ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍ය සමේ සහ නියපොතු වල ස්ට්‍රැටම් කෝනියම් තුළ හොඳින් රැස් වීමට ඇලිලමයින් ඉඩ දෙයි. ඒවා ඩර්මැටෝෆයිට්, යීස්ට් සහ අච්චු වලට එරෙහිව බෙහෙවින් effective ලදායී බව දන්නා කරුණකි.

මාතෘකා ඇලයිලමයින් සඳහා උදාහරණ: නැෆ්ටින්, ලැමිසිල්

අසෝල් ප්‍රති-දිලීර

අසෝල්ස් යනු විවිධ දිලීර වර්ග වල වර්ධනය නතර කරන අසෝල් වළල්ලක් අඩංගු වන ප්‍රති-දිලීර drug ෂධයකි. මෙය සිදු වන්නේ දිලීර සෛල පටලයේ එන්සයිමයක් අවහිර කිරීමෙන් එහි සෛල මිය යාමෙනි. ඒවා තවදුරටත් කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදී ඇත්තේ නයිට්‍රජන් දෙකක් (ඉමිඩසෝල්) හෝ නයිට්‍රජන් තුනක් (ට්‍රයසෝල්) ඇසෝල් වලල්ලේ ය. විෂබීජ නාශක සාමාන්‍යයෙන් ඉමිඩසෝල් කාණ්ඩයේ කොටසකි. මලල ක්‍රීඩකයාගේ පාදය, යෝනි යීස්ට් ආසාදන, මුද්ද පණුවා සහ දිලීර නිය ආසාදන වැනි විවිධ තත්වයන් සඳහා අසෝල් ප්‍රති-දිලීර භාවිතා කළ හැකිය.මාතෘකා අසෝල් සඳහා උදාහරණ: ලොට්‍රිමින් ඒඑෆ් ක්‍රීම්, ඉකෝසා, සොලෙගල්, ලුසු, මිකාටින්

Topamax හි බර අඩු කර ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

බෙන්සොක්සබොරෝල් ප්‍රති-දිලීර

බෙන්සොක්සබොරෝල් ප්‍රති-දිලීර යනු ප්‍රතිජීවක of ෂධවල නවතම පන්තියකි. පරිවර්තන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ යීස්ට් සයිටොප්ලාස්මික් එන්සයිමයේ ක්‍රියාකාරිත්වය කඩාකප්පල් කිරීමෙන් ඉතා නිශ්චිත ආකාරයකින් ප්‍රෝටීන නිපදවීමට දිලීරයට ඇති හැකියාව අවහිර කරන බව ඔවුන් දන්නා අතර එය ඔක්සබොරෝල් ටීආර්එන්ඒ උගුල් යාන්ත්‍රණය ලෙස හැඳින්වේ. දැනට මෙම ප්‍රති-දිලීර නියපොතු දිලීර සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

මාතෘකා බෙන්සොක්සබොරෝල් සඳහා උදාහරණ: කෙරඩින්සයික්ලොපිරොක්ස් ඔලමයින් ප්‍රති-දිලීර

අනෙකුත් බොහෝ ප්‍රතිජීවක කාරක මෙන් නොව, සයික්ලොපිරොක්ස් ඔලමයින්ගේ ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණය දුර්වල ලෙස වටහාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන්නේ ඩීඑන්ඒ අළුත්වැඩියා කිරීමට බාධා කරන ඇතැම් එන්සයිම වෙනස් කිරීමෙන් එය ක්‍රියාකාරීත්වය නැතිවීම හා සම්බන්ධ බවයි. මලල ක්‍රීඩකයාගේ පාදය, මුද්ද පණුවා, සෙබෝර්හයික් ඩර්මැටිටිස් සහ නියපොතු දිලීර සඳහා මෙම මාතෘකා ප්‍රතිකාරය භාවිතා කළ හැකිය.

මාතෘකාවට උදාහරණciclopirox olamine: පෙන්ලැක් නියපොතු ලැකර්,සික්ලොඩන්, ලොප්‍රොක්ස්

පොලීන් ප්‍රති-දිලීර

මෙම ප්‍රති-දිලීර දිලීර සෛල පටලයේ ප්‍රධාන ස්ටෙරෝල් සමඟ බැඳී පටලය විස්ථාපනය වීමට හේතු වේ. මෙය පටලයට අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරන අතර එමඟින් දිලීර සෛල මිය යයි. පොලීන් වාචිකව හොඳින් ක්‍රියා නොකරයි, එබැවින් ඒවා බොහෝ දුරට විසඳුමක් ලෙස දැකිය හැකිය. නැතහොත් පද්ධතිමය ප්‍රති-දිලීර නාශකයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ. අන්තරාසර්ග ප්‍රති-දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ ඇම්ෆොටෙරිසින් බී ය. මෙම ප්‍රති-දිලීර සූදානම ඩර්මැටෝෆයිට් දිලීර ආසාදන සඳහා ද සුදුසු නොවේ.

මාතෘකා බහුඅවයව සඳහා උදාහරණ: මයිකොස්ටැටින්, නියාමික්, නයිස්ටොප්

තයොකාබමේට් ප්‍රති-දිලීර

තයොකාබමේට් යනු සමේ සහ නියපොතු වල මෘදු හා මධ්‍යස්ථ, මතුපිට ඩර්මැටෝෆයිට් ආසාදන සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රති දිලීර වේ. එය ක්රීම්, කුඩු, ඉසින සහ දියර එයරොසෝල් ලෙස සපයනු ලැබේ. සාමාන්යයෙන්, මෙම මැදිහත්වීම යීස්ට් වලට එරෙහිව හොඳින් ක්රියා නොකරයි. ජෝක් කැසීම, මලල ක්‍රීඩකයාගේ පාදය සහ මුද්ද පණුවා මෙම මාතෘකා ප්‍රතිකාරවල පොදු භාවිතයන් වේ. මෙම ප්‍රති-දිලීර සඳහා ක්‍රියා කරන නිශ්චිත යාන්ත්‍රණය නොදන්නා නමුත් දිලීර තුළ ඇති ස්ටෙරෝල් සංශ්ලේෂණය එහි වර්ධනයට බාධා කරන බව විශ්වාස කෙරේ.

මාතෘකා තයොකාබමේට් සඳහා උදාහරණ: ටිනැක්ටින්, ටිනඩර්ම්, ටිනාස්පෝර්

Undecylenic alkanolamide ප්‍රති දිලීර

මෙම ප්‍රති-දිලීර සූදානම යනු සම මත දිලීර වර්ධනය වීම වළක්වන අසංතෘප්ත මේද අම්ල වර්ගයකි. මෙම ation ෂධය සමඟ ප්‍රතිකාර කිරීම සම සඳහා පමණක් වන අතර එය බොහෝ විට භාවිතා කරනුයේ මුද්ද පණුවා, මලල ක්‍රීඩකයාගේ පාදය සහ විහිළු කැසීම සඳහා ය. හිස්කබලේ සහ නියපොතු වල දිලීර ආසාදන සඳහා එය සුදුසු නොවේ. මෙම ප්‍රති දිලීර ක්‍රීම්, ද්‍රාවණය, කුඩු සහ ටින්කටර් ආකාරවලින් සොයාගත හැකිය.

ස්ථිතික undecylenic alkanolamides සඳහා උදාහරණ: දිලීර උපරිම ශක්තිය දියර, දිලීර-නිය-දිලීර නාශක පෑන

විෂබීජ නාශක ගත හැක්කේ කාටද?

වැඩිහිටි පිරිමින්, කාන්තාවන්, ජ්‍යෙෂ් ors යන් සහ ළමයින් යන සියල්ලන්ම විෂබීජ නාශක භාවිතා කිරීම ආරක්ෂිතයි. ළදරුවන් සඳහා භාවිතා කරන විෂබීජ නාශක සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ මුඛ කුෂ් for සඳහා මයිකොනසෝල් ජෙල් ය. විවිධ වයස් කාණ්ඩවල ළමුන් සඳහා විවිධ මාත්‍රාවන් අවශ්‍ය විය හැක, එබැවින් කිසියම් විෂබීජනාශක ප්‍රතිජීවක සූදානමක් භාවිතා කිරීමට පෙර ඔබේ pharmacist ෂධවේදියෙකු හෝ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකු සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

මෙම වර්ගයේ ations ෂධවල ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍ය සඳහා දන්නා ප්‍රතික්‍රියා තිබේ නම්, taking ෂධ ලබා ගැනීමේ අවදානම හා එදිරිව ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව ඔබේ pharmacist ෂධවේදියෙකු හෝ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන තෙක් ඒවා වළක්වා ගත යුතුය. සමහර විට විකල්ප පෝරමයක් ලබා ගත හැකිය.

විෂබීජ නාශක ආරක්ෂිතද?

සාමාන්‍යයෙන්, විෂබීජ නාශක ප්‍රතිකාරය ඉතා ආරක්ෂිත වන අතර විවිධාකාර යෙදුම් විකල්ප ඇත. මෙම .ෂධ භාවිතා කිරීම සඳහා බරපතල ප්රතිවිරෝධතා නොමැත. කෙසේ වෙතත්, රුධිර සිහින්, දියවැඩියා, දිගුකාලීන ස්ටෙරොයිඩ් මත සිටින, ප්‍රතිදේහජනක හෝ දුර්වල ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ඇති රෝගීන් අයදුම් කිරීමට පෙර ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරු සමඟ එහි ආරක්ෂාව සමාලෝචනය කළ යුතුය. මෙම ations ෂධ භාවිතා කිරීමේදී ඒවා වැදගත් වන්නේ අවට ඇති නිරෝගී සමට කෝපයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා තුවාල හෝ බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශයට පමණි.

විෂබීජ නාශක සීමා

ඔබට තිබේ නම් විෂබීජ නාශක ගන්න එපා:

 • Ation ෂධ සඳහා දන්නා අධි සංවේදීතාව.
 • Infection ෂධය යෙදෙන සමේ ආසාදනයකි.

ගර්භනී අවධියේදී හෝ මව්කිරි දෙන විට ඔබට විෂබීජ නාශක ගත හැකිද?

ගර්භණී සමයේදී හෝ මව්කිරි දෙන විට විෂබීජ නාශක භාවිතා කිරීම ආරක්ෂිතයි. මව්කිරි දෙන අතරතුර ation ෂධය පියයුරු හෝ තනපුඩු වලට කෙලින්ම යෙදීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

විෂබීජ නාශක පාලනය කරන ද්‍රව්‍යද?

විෂබීජ නාශක පුරුදු ඇති නොවන අතර ation ෂධ මත යැපීමේ අවදානමක් නොමැති නිසා ඒවා පාලනය කරන ද්‍රව්‍ය නොවේ.

පොදු විෂබීජ නාශක අතුරු ආබාධ

විෂබීජ නාශක භාවිතය හා සම්බන්ධ විවිධ අතුරු ආබාධ තිබුණද, ඒවා සියල්ලම සුළු වන අතර ජීවිතයට තර්ජනයක් නොවේ. වඩාත් සුලභ අතුරු ආබාධ අතර:

සෞඛ්‍ය සම්පන්න රුධිර සීනි කියවීම යනු කුමක්ද?
 • කැසීම
 • පිළිස්සීම
 • රාෂ්
 • රතු පැහැය
 • උදර වේදනාව
 • පාචනය
 • හිරි වැටීම
 • සමේ කෝපයක්
 • සම සිහින් වීම
 • හයිපොපිග්මන්ටේෂන්
 • සමේ ආවරණ
 • තැලීම්
 • ඇලෝපසියා
 • හිසකෙස් පැහැය
 • දෂ්ට කිරීම
 • වියළි බව
 • නියපොතු නියපොතු

විෂබීජ නාශක සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

විෂබීජ නාශක සඳහා වන පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකිය. සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක් නොමැතිව, සමහර මාතෘකා සම්පාදනයන් ඩොලර් 12 ක් තරම් අඩු විය හැකි අතර අනෙක් ඒවා ඩොලර් 2,000 ක් තරම් විය හැකිය. වාසනාවකට මෙන්, මෙම ations ෂධ බොහොමයක් ජනක ස්වරූපයෙන් පැමිණේ, පිරිවැය අඩු කිරීම සහ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සාක්කුවෙන් පිටත වගකීම. වර්තමානයේ, වෙළඳපොලේ ඇති නවතම විෂබීජ නාශක, ජුබ්ලියා සහ කෙරඩින් , සාමාන්‍යයක් නොමැති අතර වඩාත්ම මිල අධික විෂ නාශක නාශක වේ. සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ ආවරණයක් නොසලකා සිංගල්කෙයාර් හි කූපනයකින් ඕනෑම බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් සඳහා වන පිරිවැය විශාල ලෙස අඩු කළ හැකිය. මෙම ප්‍රතිකාර සලකා බලන ඕනෑම වේලාවක ඔවුන්ගේ වට්ටම් වැඩසටහන් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට වග බලා ගන්න.