ප්රධාන >> V ෂධ එදිරිව. මිතුරා >> ඉර්බෙසාර්ටන් එදිරිව වල්සාර්ටන්: ප්‍රධාන වෙනස්කම් හා සමානකම්

ඉර්බෙසාර්ටන් එදිරිව වල්සාර්ටන්: ප්‍රධාන වෙනස්කම් හා සමානකම්

ඉර්බෙසාර්ටන් එදිරිව වල්සාර්ටන්: ප්‍රධාන වෙනස්කම් හා සමානකම්V ෂධ එදිරිව. මිතුරා

ඉර්බෙසාර්ටන් සහ වල්සාර්ටන් යනු අධි රුධිර පීඩනයට ප්‍රතිකාර කළ හැකි ations ෂධ වේ. මෙම ations ෂධ දෙකම ඇන්ජියෝටෙන්සින් ප්‍රතිග්‍රාහක අවහිර කරන්නන් (ARBs) ලෙස හැඳින්වෙන of ෂධ කාණ්ඩයකට කාණ්ඩ කර ඇත. ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ රුධිර නාල අවහිර වීමට හේතු විය හැකි ඇන්ජියෝටෙන්සින් II නම් ද්‍රව්‍යයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අවහිර කිරීමෙනි. ඉර්බෙසාර්ටන්ට දියවැඩියා නෙෆ්‍රොෆති රෝගයටද ප්‍රතිකාර කළ හැකි අතර වල්සාර්ටන්ට හෘදයාබාධවලටද ප්‍රතිකාර කළ හැකිය.

ඉර්බෙසාර්ටන්

ඉර්බෙසාර්ටන් යනු ඇවප්‍රෝ සඳහා වූ සාමාන්‍ය නමයි. දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාවෙන් වකුගඩු හානිවන අධි රුධිර පීඩනය මෙන්ම දියවැඩියා නෙෆ්‍රොෆති වැනි රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම අනුමත කර ඇත.75 mg, 150 mg, සහ 300 mg ශක්තියෙන් සාමාන්‍ය මුඛ ටැබ්ලටයක් ලෙස ඉර්බෙසාර්ටන් ලබා ගත හැකිය. එය සාමාන්‍යයෙන් දිනකට එක් වරක් ගනු ලැබේ. ඉර්බෙසාර්ටන්ට පැය 11 සිට 15 දක්වා අර්ධ ආයු කාලයක් ඇත.

වේදනාව සඳහා මට ටයිලෙනෝල් සහ ඉබුප්‍රොෆෙන් විකල්ප කළ හැකිද?

වල්සාර්ටන්

වල්සාර්ටන් යනු ඩයෝවන්ගේ සාමාන්‍ය නමයි. අධි රුධිර පීඩනයට අමතරව, හෘදයාබාධයකට ප්‍රතිකාර කිරීමට මෙන්ම හෘදයාබාධයකින් පසු මරණයට පත්වීමේ දිගු කාලීන අවදානම අවම කිරීමටද වල්සාර්ටන්ට හැකිය.

වල්සාර්ටන් සාමාන්‍ය මුඛ ටැබ්ලට් එකක් ලෙස 40 mg, 80 mg, 160 mg, සහ 320 mg වලින් ලබා ගත හැකිය. අනෙකුත් ARB මෙන්ම, වල්සාර්ටන් ද සාමාන්‍යයෙන් දිනකට එක් වරක් අධි රුධිර පීඩනය සඳහා ගනු ලැබේ. හෘදයාබාධවලට ප්‍රතිකාර කරන විට, වල්සාර්ටන් දිනකට දෙවරක් ගනු ලැබේ. වල්සාර්ටන්ගේ අර්ධ ආයු කාලය පැය 6 කි.ඉර්බෙසාර්ටන් එදිරිව වල්සාර්ටන් පැත්තෙන් සංසන්දනය

ඉර්බෙසාර්ටන් සහ වල්සාර්ටන් යනු එකම පන්තියට අයත් medic ෂධ වේ. ඒවා බොහෝ ආකාරවලින් සමාන වුවත්, ඒවාට ද යම් වෙනස්කම් තිබේ. ඒවායේ ලක්ෂණ පහත වගුවේ සොයාගත හැකිය.

විෂාදනාශක drug ෂධ පරීක්ෂණයකදී පෙන්වයි
ඉර්බෙසාර්ටන් වල්සාර්ටන්
සඳහා නියම කර ඇත
 • අධි රුධිර පීඩනය
 • දියවැඩියා නෙෆ්රොෆති
 • අධි රුධිර පීඩනය
 • හෘදයාබාධ
 • හෘදයාබාධයකින් පසු හෘද වාහිනී මරණ
Class ෂධ වර්ගීකරණය
 • ඇන්ජියෝටෙන්සින් ප්‍රතිග්‍රාහක අවහිර කරන්නා (ARB)
 • ප්‍රති-හයිපර්ටෙන්ටිව්
 • ඇන්ජියෝටෙන්සින් ප්‍රතිග්‍රාහක අවහිර කරන්නා (ARB)
 • ප්‍රති-හයිපර්ටෙන්ටිව්
නිෂ්පාදක
 • සාමාන්‍ය
 • සාමාන්‍ය
පොදු අතුරු ආබාධ
 • කරකැවිල්ල
 • හිසරදය
 • තෙහෙට්ටුව
 • අඩු රුධිර පීඩනය
 • ඉහළ ශ්වසන ආසාදනය
 • පාචනය
 • අජීර්ණ
 • කරකැවිල්ල
 • හිසරදය
 • තෙහෙට්ටුව
 • අඩු රුධිර පීඩනය
 • වෛරස් ආසාදනය
 • උදර වේදනාව
 • පිටුපස වේදනාව
 • පාචනය
 • ආත්‍රල්ජියා
 • කැස්ස
සාමාන්‍යයක් තිබේද?
 • ඉර්බසාර්ටන් යනු සාමාන්‍ය නාමයයි
 • වල්සාර්ටන් යනු සාමාන්‍ය නාමයයි
එය රක්ෂණයෙන් ආවරණය වේද?
 • ඔබේ සැපයුම්කරු අනුව වෙනස් වේ
 • ඔබේ සැපයුම්කරු අනුව වෙනස් වේ
මාත්‍රා ආකෘති
 • මුඛ ටැබ්ලටය
 • මුඛ ටැබ්ලටය
සාමාන්‍ය මුදල් මිල
 • 30, 12.5 mg / 150 mg ටැබ්ලට් සැපයුමක් සඳහා $ 295.
 • 30, 12.5 mg ටැබ්ලට් සැපයුමක් සඳහා $ 315
සිංගල්කෙයාර් වට්ටම් මිල
 • ඉර්බසාර්ටන් මිල
 • වල්සාර්ටන් මිල
Inte ෂධ අන්තර්ක්රියා
 • පොටෑසියම් වැඩි කරන නියෝජිතයන් (පොටෑසියම් අතිරේක, ස්පිරෝනොලැක්ටෝන්, ට්‍රයැම්ටෙරීන්, අමිලෝරයිඩ්, හෙපටින්)
 • ලිතියම්
 • NSAIDs (ඇස්පිරින්, ඉබුප්‍රොෆෙන්, නැප්‍රොක්සෙන්)
 • COX-2 inhibitors (celecoxib, rofecoxib)
 • වෙනත් ARBs
 • ACE inhibitors (lisinopril, enalapril, benazepril)
 • ඇලිස්කිරන්
 • පොටෑසියම් වැඩි කරන නියෝජිතයන් (පොටෑසියම් අතිරේක, ස්පිරෝනොලැක්ටෝන්, ට්‍රයැම්ටෙරීන්, අමිලෝරයිඩ්, හෙපටින්)
 • ලිතියම්
 • NSAIDs (ඇස්පිරින්, ඉබුප්‍රොෆෙන්, නැප්‍රොක්සෙන්)
 • COX-2 inhibitors (celecoxib, rofecoxib)
 • වෙනත් ARBs
 • ACE inhibitors (lisinopril, enalapril, benazepril)
 • ඇලිස්කිරන්
 • ෆ්ලූකොනසෝල්
 • රිෆැම්පින්
 • සයික්ලොස්පෝරීන්
ගර්භණීභාවය, ගර්භනීභාවය හෝ මව්කිරි දීම සැලසුම් කිරීමේදී මට භාවිතා කළ හැකිද?
 • ඉර්බෙසාර්ටන් ගර්භණී කාණ්ඩයේ ඩී. එබැවින් ගර්භණී සමයේදී එය නොගත යුතුය. ගර්භණීභාවය සැලසුම් කිරීමේදී ගත යුතු පියවර පිළිබඳව වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් විමසන්න. මව්කිරි දෙන අතරතුර ඉර්බෙසාර්ටන් නොගත යුතුය
 • වල්සාර්ටන් ගර්භණී කාණ්ඩයේ ඩී. එබැවින් ගර්භණී සමයේදී එය නොගත යුතුය. ගර්භණීභාවය සැලසුම් කිරීමේදී ගත යුතු පියවර පිළිබඳව වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් විමසන්න. මව්කිරි දෙන අතරතුර වල්සාර්ටන් නොගත යුතුය

සාරාංශය

ඉර්බෙසාර්ටන් සහ වල්සාර්ටන් යනු අධි රුධිර පීඩනයට ප්‍රතිකාර කළ හැකි two ෂධ දෙකකි. ARB ලෙස, ations ෂධ දෙකම රුධිර පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා රුධිර නාල දෙගුණ කරයි. දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාවෙන් අධි රුධිර පීඩනය හා වකුගඩු හානි ඇති අය සඳහා ඉර්බෙසාර්ටන් වඩාත් සුදුසු වේ. අනෙක් අතට, වල්සාර්ටන් හෘදයාබාධයකින් පෙළෙන අයෙකුට වඩාත් කැමති විය හැකිය.

මෙම ations ෂධ දෙකම සාමාන්‍ය මුඛ පෙති ලෙස ලබා ගත හැකිය. එමනිසා, ඒවා දෙකම මිල අධික නොවී මිලදී ගැනීමට සාපේක්ෂව පහසුය. අඩු රුධිර පීඩනය, කරකැවිල්ල සහ හිසරදය වැනි සමාන අතුරු ආබාධ ඔවුන්ට ඇත. ඉර්බෙසාර්ටන් සහ වල්සාර්ටන් ද එන්එස්ඒඅයිඩී සහ වෙනත් රුධිර පීඩන like ෂධ වැනි සමාන with ෂධ සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරයි.ඉර්බෙසාර්ටන් සහ වල්සාර්ටන් යනු treatment ලදායී ප්‍රතිකාර ක්‍රම වේ. ඔබේ තත්වය සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රතිකාරය කුමක්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරයකු සමඟ මෙම විකල්ප සාකච්ඡා කිරීම වැදගත්ය. මෙම තොරතුරු සපයනු ලබන්නේ විවිධ .ෂධ දෙකක කෙටි සංසන්දනයක් ලෙස පමණි.