සෞඛ්‍ය සම්පන්න අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා පාසැල් යාමේ උපදෙස් 5 ක්

පියවර 1: ඔබේ දරුවාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව ගැන පාසලට කියන්න. Ation ෂධ මිශ්‍ර වූ විට, නැවත පාසැල් යාමේ ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණ වේ. මෙම ඉඟි සමඟ එය පහසු කරන්න.

අසනීප ලෙස රැකියාවට යාම නරක අදහසකි

ඔබට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවක් ඇත්නම් රැකියාවට යාම සුදුසු ද? උණ ගැන කුමක් කිව හැකිද? නැත්නම් උණ? නිවසේ රැඳී සිටීම වෙනුවට අසනීප ලෙස රැකියාවට යාමේ අවදානම් 4 ක් මෙන්න.

Ations ෂධ ගැනීම ස්වයං රැකවරණයකි

මානසික රෝගයකින් පෙළෙන අයට ස්වයං ating ෂධ ගැනීම අනාරක්ෂිත විය හැකිය. Ation ෂධ පිළිපැදීම ඔබේ ස්වයං රැකවරණයේ කොටසක් විය යුත්තේ මෙන්න.