ප්රධාන >> සෞඛ්‍ය >> රිහානාගේ ඉක්මන් හා මාරක ඉහළ ශරීර ව්‍යායාම

රිහානාගේ ඉක්මන් හා මාරක ඉහළ ශරීර ව්‍යායාම

http://youtu.be/OIv3T2Pmy-4

රිහානා ඇගේ අවදානම් සහ බොඩිකොන් විලාසිතා තේරීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන නමුත් ඇයගේ රූපය ඇගේ හොඳම උපාංගයයි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගැනීම සහ නිතිපතා ව්‍යායාම කිරීම ගැන ඇය ප්‍රබෝධමත් අවංක හා විවෘත ය. ඉක්මන් හා මාරාන්තික රිහානා විලාසිතාවේ ඉහළ සිරුරේ ව්‍යායාම සඳහා, ඉහත වීඩියෝවේ ඇති පියවර තුන උත්සාහ කරන්න. අභ්‍යාස නිරූපණය කරන්නේ ඇලිසියා ක්ලූගල් විසිනි ඔබේ ශරීරය ශක්තිමත් කරන්න , සෞඛ්‍ය හා යෝග්‍යතා උපදේශන සමාගමකි.
රිහානාගේ ආහාර සැලැස්ම:

රිහානා අනුගමනය කරයි 5-සාධක ආහාර එයින් අදහස් කරන්නේ ඇය දිනකට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේල් 5 ක් ආහාරයට ගන්නා අතර කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රෝටීන් වල සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිශ්‍රණයක් භුක්ති විඳින බවයි.රිහානාගේ පසුපස වේදිකාවේ ඉහළ ශරීර ව්‍යායාම:

මේවා රිහානා වේදිකාව පිටුපස ප්‍රසිද්ධ කරන ව්‍යායාම තුනකි.

1. Bෂධ බෝලයේ තල්ලු කිරීම්වැඩ ඔබේ හරය ට්රයිසෙප් සහ පපුව.

2. සම්පූර්ණ ශරීර මූලික හැපීම

ඔබේ හරය, පිටුපසට, උදරයට සහ උකුලට වැඩ කරයි.3. විකල්ප ආයුධ මත Bෂධ බෝලය සහිත පුළුල් අත් තල්ලු

ඔබේ පපුව, අත් සහ හරය වැඩ කරයි.

ඔබට හැකි තරම් පුනරාවර්තන කරන්න!
හෙවි වෙතින් වැඩිදුර කියවන්න

බර අඩු කර ගැනීම සඳහා හොඳම පරිවෘත්තීය ඉහළ නැංවීමේ උපදෙස් 4 යිහෙවි වෙතින් වැඩිදුර කියවන්න

වැඩ කරන හොලිවුඩ් ආහාර සැලසුම්: 5-සාධක ආහාරහෙවි වෙතින් වැඩිදුර කියවන්න

බියොන්සේ ආහාර: ඔබ දැනගත යුතු වේගවත් කරුණු 5 ක්හෙවි වෙතින් වැඩිදුර කියවන්න

CFDA 2014 විලාසිතා නිරූපක සම්මානයෙන් රිහානාට ගෞරව කරයි