ප්රධාන >> Inf ෂධ තොරතුරු >> ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්

ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්

ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්Inf ෂධ තොරතුරු

ගැබැපෙන්ටින් ආකෘති සහ ශක්තීන් | වැඩිහිටියන් සඳහා ගැබැපෙන්ටින් | ළමුන් සඳහා ගැබපෙන්ටින් | ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රා සටහන | අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව | පශ්චාත් චිකිත්සක ස්නායු රෝග සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව | ස්නායු ආබාධ සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව | ෆයිබ්‍රොමියල්ජියා සඳහා ගැබැපෙන්ටින් | මත්පැන් මත යැපීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් | සුරතල් සතුන් සඳහා ගැබපෙන්ටින් | ගැබැපෙන්ටින් ගන්නේ කෙසේද | නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ගැබැපෙන්ටින් යනු සාමාන්‍ය බෙහෙත් වට්ටෝරුවකි. අපස්මාරය ඇති අය තුළ අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා වෙනත් with ෂධ සමඟ අතිරේක ප්‍රතිකාරයක් ලෙස FDA විසින් අනුමත කරනු ලැබේ. පශ්චාත් චිකිත්සක ස්නායු රෝගයෙන් ස්නායු වේදනාවට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ද මෙය භාවිතා කළ හැකිය ෂින්ගල්ස් ). දියවැඩියා පර්යන්ත ස්නායු රෝග වැනි වෙනත් බොහෝ තත්වයන් සඳහා ගැබැපෙන්ටින් නිතරම ඕෆ් ලේබලය නියම කරනු ලැබේ. fibromyalgia , සහ මත්පැන් මත යැපීම.ගැබැපෙන්ටින් සාමාන්‍යයෙන් ජනක ලෙස නියම කර ඇත, නමුත් drug ෂධය වෙළඳ නාම යටතේ ද ලබා ගත හැකිය නියුරොන්ටින් සහ ග්රාලයිස් . සමහර රෝගීන්ට ගැබැපෙන්ටින් වලට සමාන drugs ෂධ නියම කළ හැකිය. එනම් හොරයිසන්ට් (ගැබැපෙන්ටින් එනකාර්බිල්) හෝ ලයිරිකා (ප්‍රෙගබාලින්) වැනි ගැබැපෙන්ටින් වෙනුවට.

ගැබැපෙන්ටින් ටැබ්ලටයක්, කැප්සියුලයක් හෝ මුඛ ද්‍රවයක් ලෙස ගනු ලැබේ. මාත්‍රාව රඳා පවතින්නේ ප්‍රතිකාර ලබන තත්ත්වය, ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයාගේ වයස සහ වකුගඩු ක්‍රියාකාරිත්වය මත ය. අපස්මාරය සඳහා සුපුරුදු මාත්‍රාව පළමු දිනයේ සිට 300 mg සිට ආරම්භ වේ. D ලදායී මාත්‍රාවක් ලබා ගන්නා තෙක් මාත්‍රාව වැඩි කළ හැකි අතර එය සාමාන්‍යයෙන් දිනකට තුන් වරක් 300m 600mg වේ.

අදාළ: ගැබැපෙන්ටින් යනු කුමක්ද? | ගැබැපෙන්ටින් කූපන් පත්ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රා ආකෘති සහ ශක්තීන්

ගැබපෙන්ටින් ටැබ්ලටයක්, කැප්සියුලයක් හෝ මුඛ විසඳුමක් ලෙස මුඛයෙන් ගනු ලැබේ.

 • ටැබ්ලට්: ටැබ්ලටයකට 600 හෝ 800 mg
 • කැප්සියුල: කැප්සියුලයකට 100, 300, හෝ 400 mg
 • දියර: මිලි ලීටර් 5 කට මිලි ලීටර් 250 ක් (මිලි) මුඛ දියර

වැඩිහිටියන් සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

වැඩිහිටියන් සඳහා, gabapentin මාත්‍රාව ප්රතිකාර කරනු ලබන තත්වය අනුව පුළුල් ලෙස වෙනස් විය හැකිය. ගැබැපෙන්ටින් සමඟ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ආරම්භක මාත්‍රාව දිනකට මිලිග්‍රෑම් 100 ත් 300 ත් අතර විය හැකි අතර dose ලදායී මාත්‍රාවක් ලබා ගන්නා තෙක් ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. උපරිම මාත්‍රාව ප්‍රතිකාර කරනු ලබන තත්වය මත රඳා පවතී.

 • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 300-600 mg දිනකට තුන් වරක් ගනු ලැබේ.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 1200 mg උපරිම දෛනික මාත්‍රාව 3600 mg සඳහා දිනකට තුන් වරක් ගනු ලැබේ.

ළමුන් සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

ගැබැපෙන්ටින් යනු අවුරුදු 3 හෝ ඊට වැඩි ළමුන් සඳහා අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ද්විතියික ප්‍රතිකාරයක් ලෙස FDA අනුමත කර ඇත අපස්මාරය . වෙනත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ළමුන් තුළ ගැබැපෙන්ටින් භාවිතය FDA විසින් අනුමත නොකෙරේ. මාත්‍රාව තීරණය කරනු ලබන්නේ දරුවාගේ වයස සහ බර යන දෙකම අනුව ය.වයස අවුරුදු 3 ට වැඩි ළමුන් සඳහා වයස අනුව ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව
වයස (අවුරුදු) නිර්දේශිත මාත්‍රාව
අවුරුදු 3-4 ශරීර බර කිලෝග්‍රෑමයකට 40 mg (18.2 mg / lb) මාත්‍රා තුනකට බෙදා ඇත

උපරිම: දිනකට ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් 50 ක් (22.7 mg / lb)

අවුරුදු 5-11 ශරීර බර කිලෝග්‍රෑමයකට 20-35 mg (9.1-15.9 mg / lb) මාත්‍රා තුනකට බෙදා ඇත

උපරිම: දිනකට ශරීර බර කිලෝග්‍රෑම් 50 ක් (22.7 mg / lb)

අවුරුදු 12 හෝ ඊට වැඩි 300-600 mg දිනකට තුන් වරක් ගනු ලැබේඋපරිම: දිනකට 3600 mg

ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රා සටහන
දර්ශකය වයස සම්මත මාත්‍රාව උපරිම මාත්‍රාව
අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම්
අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි 300-600 mg දිනකට තුන් වරක් 3600 mg දිනකට
අවුරුදු 5-11 දිනකට 25-35 mg / kg (11.4-15.9 mg / lb) දෛනික මාත්‍රාවන් තුනකට බෙදා ඇත දිනකට 50 mg / kg (22.7 mg / lb)
අවුරුදු 3-4 දිනකට 40 mg / kg (18.2 mg / lb) දෛනික මාත්‍රා තුනකට බෙදා ඇත දිනකට 50 mg / kg (22.7 mg / lb)
පශ්චාත් චිකිත්සක ස්නායු රෝග අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි 1 වන දින 300 mg, 2 වන දින දිනකට දෙවරක් 300 mg, 3 වන දින 300 mg දිනකට තුන් වරක්; 3 සිට 600 mg දක්වා දිනකට තුන් වරක් මාත්‍රාව තවදුරටත් වැඩි කළ හැකිය 1800 mg දිනකට
දියවැඩියා පර්යන්ත ස්නායු රෝග අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි 300-1200 mg දිනකට තුන් වරක් (ඕෆ් ලේබලය) 3600 mg දිනකට
ෆයිබ්‍රොමියල්ජියා අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි දිනකට දෙවරක් මිලිග්‍රෑම් 600 ක් සහ නින්දට 1200 මිලිග්‍රෑම් (ඕෆ් ලේබලය) 2400 mg දිනකට
මත්පැන් මත යැපීම අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි 300-600 mg දිනකට තුන් වරක් (ඕෆ් ලේබලය) 1800 mg දිනකට

අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

වයස අවුරුදු 3 හෝ ඊට වැඩි වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සඳහා අර්ධ වශයෙන් අල්ලා ගැනීම සඳහා වන ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ගැබැපෙන්ටින් FDA අනුමත කර ඇත.

 • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 300 සිට 600 mg දක්වා දිනකට තුන් වරක් මුඛයෙන් ගනු ලැබේ.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: බෙදුණු මාත්‍රා තුනකින් දිනකට 3600 mg.
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝගය) - මාත්‍රා ප්‍රමාණය සහ මාත්‍රා සංඛ්‍යාත ගැලපුම :
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 30-59 ml / min: දිනකට දෙවරක් 200 සිට 700 mg දක්වා
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 16-29 ml / min: දිනකට එක් වරක් 200 සිට 700 mg දක්වා
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 15 ml / min හෝ ඊට අඩු: දිනකට එක් වරක් 100 සිට 300 mg දක්වා සමානුපාතිකව අඩු විය (මුළු සංඛ්‍යා අගයට 1/15)
  • රක්තපාත: මාත්‍රාව ඇස්තමේන්තුගත ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය මත රඳා පවතී; ඩයලිසිස් කිරීමෙන් පසු අතිරේක මාත්‍රාවක් 125 සිට 350 mg දක්වා දෙනු ලැබේ

ෂින්ගල්ස් නිසා ඇති වන ස්නායු වේදනාව සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව (පශ්චාත් චිකිත්සක ස්නායු රෝග)

ගැබැපෙන්ටින් යනු පශ්චාත් චිකිත්සක ස්නායු රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා FDA අනුමත කර ඇත, එනම් ෂින්ගල් (හර්පීස් සෝස්ටර්) නිසා ඇති වන ස්නායු රෝග වේදනාව.

 • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 300 සිට 600 mg දක්වා දිනකට තුන් වරක් මුඛයෙන් ගනු ලැබේ.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: බෙදුණු මාත්‍රා තුනකින් දිනකට 1800 mg.
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝග): ඉහත වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් සඳහා මාත්‍රාව බලන්න

ස්නායු ආබාධ සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

ස්නායු හානිය (ස්නායු රෝග), සම්පීඩනය හෝ කෝපවීම හේතුවෙන් ස්නායු වේදනාවට (ස්නායු රෝගයට) ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් බොහෝ විට ඕෆ් ලේබලය නියම කරනු ලැබේ. • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 300 සිට 1200 mg දක්වා දිනකට තුන් වරක් මුඛයෙන් ගනු ලැබේ.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: බෙදුණු මාත්‍රා තුනකින් දිනකට 3600 mg.
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝග): ඉහත වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් සඳහා මාත්‍රාව බලන්න

ෆයිබ්‍රොමියල්ජියා සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

තෙහෙට්ටුව අඩු කිරීමට, වේදනා සහනයක් ලබා දීමට සහ ෆයිබ්‍රොමියල්ජියා රෝගීන්ගේ නින්ද වැඩි දියුණු කිරීමට ගැබැපෙන්ටින් ඕෆ් ලේබලය භාවිතා කරයි.

 • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 600 mg දිනකට දෙවරක් සහ නින්දට 1200 mg.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 2400 mg දිනකට.
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝග): ඉහත වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් සඳහා මාත්‍රාව බලන්න

මත්පැන් මත යැපීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

ගැබපෙන්ටින් ය බහුලව භාවිතා වන ඕෆ් ලේබලය මත්පැන් භාවිතය පිළිබඳ අක්‍රමිකතා ඇති පුද්ගලයින්ගේ නින්ද නොයාම සහ තෘෂ්ණාව අඩු කිරීම සඳහා, විශේෂයෙන් මත්පැන් පානය කිරීමෙන් වැළකී සිටීමේ අවධියේ සිටින අය.

 • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: 300 සිට 600 mg දක්වා දිනකට තුන් වරක් මුඛයෙන් ගනු ලැබේ.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව: බෙදුණු මාත්‍රා තුනකින් දිනකට 1800 mg.
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝග): ඉහත වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් සඳහා මාත්‍රාව බලන්න

සුරතල් සතුන් සඳහා ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව

පශු වෛද්‍යවරයකු විසින් සත්වයාට ගැබැපෙන්ටින් සඳහා බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් ලබා දී ඇත්නම් මිස ඔබ සතුන්ට ගැබැපෙන්ටින් ලබා නොදිය යුතුය. සුරතල් සතුන් හා විශාල සතුන් තුළ ඇති වන රෝගාබාධ හෝ නිදන්ගත ස්නායු වේදනාවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පශු වෛද්‍යවරු නිතරම ගැබැපෙන්ටින් නියම කරති. නිර්දේශිත මාත්‍රාව සෑම පැය 12 කට වරක් ශරීර බර කිලෝග්‍රෑමයකට 5-10 mg (2.3-4.5 mg / lb) වේ, නමුත් මාත්‍රාව පශු වෛද්‍යවරුන් අතර වෙනස් වේ. ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව කිලෝග්‍රෑමයකට 3 සිට 11 mg දක්වා (රාත්තල් 1.4 සිට 5 mg දක්වා) විශ්ලේෂකයක් ලෙස ප්‍රතිදේහජනක ලෙස කිලෝග්‍රෑමයකට 10 සිට 30 mg දක්වා (රාත්තල් 4.5 සිට 13.6 දක්වා) වෙනස් විය හැකිය. මිනිසුන් මෙන්, dose ලදායී මාත්‍රාවක් ලබා ගන්නා තෙක් මාත්‍රාව කුඩා හා ක්‍රමයෙන් වැඩි විය හැකිය.ගැබැපෙන්ටින් ගන්නේ කෙසේද

ගැබැපෙන්ටින් සාමාන්‍යයෙන් දිනකට තුන් වතාවක් මුඛයෙන් ගනු ලැබේ. විශේෂ අවස්ථා වලදී , first ෂධය මුලින්ම ආරම්භ කළ විට හෝ වකුගඩු ආබාධ ඇති රෝගීන් වැනි, ගැබැපෙන්ටින් අඩු වාර ගණනක් ගනු ලැබේ.

 • ඔබේ medicine ෂධය උපදෙස් පරිදි ගන්න. වඩාත් dose ලදායී මාත්‍රාව ලබා ගන්නා තෙක් මාත්‍රාව වෙනස් විය හැකිය.
 • ඔබට අපස්මාරය තිබේ නම්, මාත්‍රාවන් අතර පැය 12 කට වඩා ගත වීමට ඉඩ නොදෙන්න.
 • ගැබැපෙන්ටින් ආහාර සමඟ හෝ නැතිව ගත හැකිය.

ටැබ්ලටය

 • ටැබ්ලටය වතුර වීදුරුවකින් ගිල දමන්න. පොඩි කරන්න, කැඩෙන්න, හපන්න එපා.
 • ඔබ ටැබ්ලටයක් කැබලි දෙකකට කැඩුවහොත්, දෙවන භාගය ඔබේ ඊළඟ මාත්‍රාව ලෙස භාවිතා කරන්න. දින 28 කට පසු භාවිතයට නොගත් අර්ධ ටැබ්ලටයක් ඉවතලන්න.

කැප්සියුලය

 • කැප්සියුලය වතුර වීදුරුවකින් ගිල දමන්න. එය විවෘත කරන්න, පොඩි කරන්න, හපන්න එපා.
 • කැප්සියුලය ගිල දැමීමට අපහසු නම්, රෝගියාට හෝ රැකබලා ගන්නෙකුට කැප්සියුලය පරිස්සමින් විවෘත කර අන්තර්ගතය කුඩා වතුර කෝප්පයකට, යුෂ හෝ ඇපල් සෝස් වලට ඉසිය යුතු අතර මාත්‍රාව ඒ ආකාරයෙන් ලබා දිය හැකිය.

මුඛ දියර

 • මිලිමීටර සලකුණු ඇති සිරින්ජයක් හෝ cup ෂධ කෝප්පයකින් මුඛ ද්‍රව මැනීම. ගැබැපෙන්ටින් මුඛ අත්හිටුවීම සාමාන්‍යයෙන් මිලි ලීටර් 12 ක මාත්‍රා සිරින්ජයක් සමඟ පැමිණේ.
 • එක් එක් භාවිතයට පෙර සංවෘත බෝතලය හොඳින් සොලවන්න.
 • ළමා සනාථ කිරීමේ තොප්පිය බෝතලයෙන් ඉවත් කරන්න.
 • සිරින්ජ ඇඩැප්ටරය බෝතල් විවරයට තල්ලු කර ඇති බවට වග බලා ගන්න. එසේ නොවේ නම්, සිරින්ජ ඇඩැප්ටරය බෝතල් විවරයට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළු කරන්න.
 • සිරින්ජ ජලනල යන්ත්‍රය ඔත්තුව දක්වා තල්ලු කරන්න.
 • ඇඩැප්ටරයට සිරින්ජ ඉඟිය ඇතුල් කරන්න.
 • බෝතලය සහ සිරින්ජය උඩු යටිකුරු කරන්න.
 • නිවැරදි මිලිලීටර ලකුණට ප්‍රමාණවත් තරම් දියර සෙමින් ඇද ගන්න.
 • බෝතලය නැවත අවංක ස්ථානයට හරවන්න.
 • සිරින්ජය ඉවත් කර මුඛයේ ඉඟිය තබන්න.
 • සෙමෙන් අන්තර්ගතය කටට හිස් කර ගිල දමන්න.
 • ළමා ආරක්ෂිත තොප්පිය නැවත බෝතලය මත සවි කරන්න.

මාත්‍රාව මග හැරුණි

 • ඔබට ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාවක් මග හැරුනේ නම්, ඔබට මතක ඇති විගසම මග හැරුණු මාත්‍රාව ගන්න. ඊළඟ මාත්‍රාව නියමිත වේලාවට ගන්න. ඊළඟ මාත්‍රාව සඳහා කාලය ආසන්න නම්, මඟ හැරුණු මාත්‍රාව මඟ හැර ඊළඟ මාත්‍රාව නියමිත වේලාවට ගන්න. මග හැරුණු මාත්‍රාවක් සඳහා අමතර medicine ෂධ ගන්න එපා.
 • ඔබ අල්ලා ගැනීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් ගන්නවා නම්, මග හැරුණු මාත්‍රාවක් හැසිරවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් හෝ pharmacist ෂධවේදියෙකුගෙන් විමසන්න.

ගැබැපෙන්ටින් ගන්නා විට, පහත සඳහන් ආරක්ෂාව සහ effectiveness ලදායී උපදෙස් සලකා බැලීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැකිය:

 • ගැබැපෙන්ටින් ගැනීමට පෙර, කරුණාකර එය සමඟ එන Gu ෂධ මාර්ගෝපදේශය කියවන්න. ඔබ සතුව නොමැති නම් ඔබේ pharmacist ෂධවේදියෙකුගෙන් පිටපතක් ඉල්ලන්න.
 • Temperature ෂධය කාමර උෂ්ණත්වයේ (59) සංවෘත භාජනයක ගබඩා කරන්න˚-86එෆ්), තාපය, තෙතමනය සහ සෘජු ආලෝකයෙන් away ත්වී ඇත.
 • මුඛ දියර ශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කරන්න (36˚-46එෆ්). විසඳුම කැටි නොකරන්න.
 • වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් මත මිස, නිදිබර ගතිය ඇති කරන ඇල්කොහොල් හෝ medicines ෂධ සමඟ ගැබැපෙන්ටින් ගන්න එපා.
 • ඔබ ඇලුමිනියම් හෝ මැලොක්ස්, මයිලන්ටා හෝ ගැවිස්කන් වැනි මැග්නීසියම් අඩංගු ඇන්ටාසිඩයක් ගන්නේ නම්, ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාවක් ගැනීමට පෙර අවම වශයෙන් පැය දෙකක්වත් රැඳී සිටින්න.
 • ගැබැපෙන්ටින් ද්‍රවයක් ලෙස ගන්නා විට, මාත්‍රාව නිවැරදිව මැනීම සඳහා with ෂධයෙන් සපයන ලද මීටර සිරින්ජයක් හෝ කෝප්පයක් භාවිතා කරන්න. ඔබට සිරින්ජය හෝ කෝප්පය අහිමි වුවහොත්, ඔබේ ෆාමසියට කිසිදු වියදමක් නොමැතිව ආදේශකයක් සැපයිය හැකිය.
 • නැතිවූ මිනුම් උපකරණයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඔබට නොහැකි වූ විට, ඔබට තාවකාලිකව මුළුතැන්ගෙයි මිනුම් හැන්දක් භාවිතා කර ගැබැපෙන්ටින් මුඛ අත්හිටුවීමේ මාත්‍රාවක් ගත හැකිය, නමුත් කිසි විටෙකත් ඔබ අනුභව කරන හැන්දක් හෝ මිනුම් කෝප්පයක් භාවිතා නොකරන්න. එක් සම්පූර්ණ තේ හැන්දක ද්‍රව මිලි ලීටර් 5 කට සමාන වේ. එක් සම්පූර්ණ මේස හැන්දකට ද්‍රව මිලි ලීටර් 15 ක් පමණ සමාන වේ.
 • ඔබ මුඛ දියර ගන්නවා නම්, නිවැරදි මිලිලීටර මාත්‍රාව ඔබේ pharmacist ෂධවේදියෙකුගෙන් විමසන්න.
 • එක් එක් මාත්‍රාව සඳහා, ඊළඟ මාත්‍රාව කල්තියා හෝ ප්‍රමාද වී නොමැති බව සහතික කිරීම සඳහා දිනපොතක හෝ කාලසටහනක වේලාව සටහන් කරන්න.
 • ගැබැපෙන්ටින් ගැනීමෙන් බඩේ අමාරුවක් ඇති වේ නම්, එය ආහාර සමඟ ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
 • මව්කිරි දෙන්නේ නම්, ගැබැපෙන්ටින් ගැනීම ගැන ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසන්න.
 • ගැබැපෙන්ටින්ට ඔබේ සිතුවිලි මන්දගාමී වීමට, සම්බන්ධීකරණය අඩු කිරීමට සහ නිදිබර ගතියට හේතු විය හැක, එබැවින් ඔබට වෙහෙස, කරකැවිල්ල හෝ මන්දගාමී බවක් දැනේ නම් රිය පැදවීම, යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ භයානක ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන්න එපා.

ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාව නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ගැබැපෙන්ටින් වැඩ කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

ගැබැපෙන්ටින් ආරම්භක මාත්‍රාව අඩු වනු ඇත. D ලදායී මාත්‍රාවක් ලබා ගන්නා තෙක් සෑම දිනකම මාත්‍රා ප්‍රමාණය හා සංඛ්‍යාතය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරනු ඇත. බොහෝ තත්වයන් සඳහා, සාමාන්‍යයෙන් ගැබපෙන්ටින් වල බලපෑම දැකීමට ආරම්භක මාත්‍රාවෙන් සති 1 සිට 2 දක්වා ගත වේ.

ඔබේ පද්ධතිය තුළ ගැබැපෙන්ටින් කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්ද?

නිරෝගී වකුගඩු ඇති පුද්ගලයින් සඳහා, සෑම පැය අටකට වරක් ගැබැපෙන්ටින් ගනු ලැබේ. සෑම මාත්‍රාවක්ම පැය දෙක තුනකින් ශරීරයේ උපරිම සාන්ද්‍රණය කරා ළඟා වේ.

වකුගඩු ශරීරයෙන් වේගයෙන් ගැබැපෙන්ටින් ඉවත් කරයි. ශරීරය ගැබැපෙන්ටින් ඉවත් කරන වේගය මනිනු ලබන්නේ එහි අර්ධ ආයු කාලයෙනි, එය ශරීරයේ ඇති ගැබැපෙන්ටින් භාගයක් ඉවත් කිරීමට ගතවන කාලයයි. ළමුන් තුළ ගැබැපෙන්ටින් හි අර්ධ ආයු කාලය පැය පහක් පමණ වේ. වැඩිහිටියන් තුළ, ගැබැපෙන්ටින්ගේ අර්ධ ආයු කාලය පැය පහේ සිට හත දක්වා වේ.

ලෝරාසෙපාම් සහ සනාක්ස් අතර වෙනස කුමක්ද?

වකුගඩු මගින් ගැබැපෙන්ටින් ඉවත් කර ඇති නිසා, වකුගඩු ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපණ වූ රෝගීන් තුළ drug ෂධය පද්ධතියේ වැඩි කාලයක් පවතී. මාත්‍රා ප්‍රමාණය සහ මාත්‍රා සංඛ්‍යාතය යන දෙකම නියම කරන වෛද්‍යවරයා විසින් සකස් කළ යුතුය.

මට ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාවක් මග හැරුණහොත් කුමක් සිදුවේද?

ඔබට ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාවක් මග හැරුනේ නම්, ඔබට මතක ඇති විගසම මග හැරුණු මාත්‍රාව ගන්න. ඊළඟ මාත්‍රාව නියමිත වේලාවට ගන්න. ඊළඟ මාත්‍රාව සඳහා කාලය ආසන්න නම්, මඟ හැරුණු මාත්‍රාව මඟ හැර ඊළඟ මාත්‍රාව නියමිත වේලාවට ගන්න. මග හැරුණු මාත්‍රාවක් සඳහා අමතර medicine ෂධ ගන්න එපා. ඔබ අල්ලා ගැනීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් ගන්නවා නම්, මග හැරුණු මාත්‍රාවක් හැසිරවීම සඳහා උපදෙස් සඳහා ඔබේ වෛද්‍යවරයා, pharmacist ෂධවේදියෙකු හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකුගෙන් විමසන්න. අපස්මාරය ඇති රෝගීන් තුළ, පැය 12 කට වඩා වැඩි කාලයක් මාත්‍රාවක් අතුරුදහන් වීමෙන් රෝගාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩිවේ.

ගැබැපෙන්ටින් ගැනීම නතර කරන්නේ කෙසේද?

වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් මත මිස ගැබැපෙන්ටින් නැවැත්විය යුතු නැත. සති හයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කිරීමෙන් පසු ගැබැපෙන්ටින් හදිසියේම අත්හිටුවනු ලැබුවහොත්, රෝගීන්ට ඉවත්ව යාමේ රෝග ලක්ෂණ වන උද් itation ෝෂණය, කාංසාව, නොසන්සුන්කම, ඔක්කාරය හා උණ වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවිය හැකිය. අල්ලා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා ගැබැපෙන්ටින් ලබා ගන්නේ නම්, හදිසියේම drug ෂධය අත්හිටුවීම දරුණු ලෙස අල්ලා ගැනීමට හේතු විය හැක. ගැබැපෙන්ටින් ගැනීම නැවැත්වීමට කාලය පැමිණි විට, ඔබේ වෛද්‍යවරයා දින හතක් පුරා ඔබේ මාත්‍රාව ක්‍රමයෙන් අඩු කර ගත හැකිය.

මනෝභාවය හෝ චර්යාත්මක වෙනස්කම්, සියදිවි නසාගැනීමේ සිතුවිලි, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා හෝ වද, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා, ග්‍රන්ථි ඉදිමීම හෝ උණ වැනි අධි සංවේදී ප්‍රතික්‍රියාවක සලකුණු වැනි බරපතල අතුරු ආබාධ ඔබ අත්විඳින්නේ නම් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.

ගැබැපෙන්ටින් වෙනුවට භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක්ද?

අතුරු ආබාධ, වෛද්‍ය තත්වයන් හෝ වෙනත් හේතූන් නිසා, ගැබැපෙන්ටින් සෑම කෙනෙකුටම නිවැරදි නොවනු ඇත. ශුභාරංචිය නම් ගැබැපෙන්ටින් විසින් ප්‍රතිකාර කරනු ලබන බොහෝ තත්වයන් සඳහා විකල්ප හා effective ලදායී ations ෂධ තිබීමයි. මෙම ations ෂධවලට ප්‍රතිදේහජනක, වේදනා නාශක, ට්‍රයිසයික්ලික් විෂ නාශක, තෝරාගත් සෙරොටොනින් රීඅප්ටේක් නිෂේධක (එස්එස්ආර්අයි) සිම්බල්ටා ( duloxetine ), සහ තෝරාගත් සෙරොටොනින් සහ නොරපිනෙප්‍රින් නැවත ලබා ගැනීමේ නිෂේධක (එස්එන්ආර්අයි) සැවේලා (මිල්නාසිප්‍රන්).

ගැබැපෙන්ටින් සඳහා උපරිම මාත්‍රාව කුමක්ද?

ගැබැපෙන්ටින් සඳහා වන උපරිම මාත්‍රාව ප්‍රතිකාරයේ තත්වය මත රඳා පවතී. බොහෝ කොන්දේසි සඳහා, මෙම උපරිම අගය දිනකට මිලිග්‍රෑම් 2,400 ත් 3,600 ත් අතර වේ.

ගැබැපෙන්ටින් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන්නේ කුමක් ද?

ගැබැපෙන්ටින්හි ජෛව උපයෝගීතාවයට හෝ effectiveness ලදායීතාවයට ආහාර බලපාන්නේ නැත. කෙසේ වෙතත්, ගැබැපෙන්ටින් ආමාශය, මල බද්ධය හෝ පාචනය වැනි අතුරු ආබාධ ඇති කරන්නේ නම්, ආහාර වේලෙහි වෙනස්කම් අවශ්‍ය විය හැකිය.

ගැබැපෙන්ටින් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මන්දගාමී වන නිසා, එය නිදිබර ගතිය, කරකැවිල්ල, නිදිමත, නිදිබර ගතිය සහ දුර්වල සම්බන්ධීකරණය (ඇටැක්සියාව) වැනි ඇතැම් අතුරු ආබාධ ඇති කළ හැකිය. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය අවපීඩනය කරන මත්පැන්, කැනබිනොයිඩ්, අවසාදිත, ඇන්ටිහිස්ටැමයින්, කාංසාව, ෂධ, ඔපියොයිඩ්ස් සහ වෙනත් ප්‍රතිජීවක drugs ෂධ වැනි ගැබැපෙන්ටින් සමාන ද්‍රව්‍ය හෝ drugs ෂධ සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කළ හැකිය. මෙම drugs ෂධ සියල්ලම සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගත යුතු නොවේ, නමුත් ඒවායේ භාවිතය ඔබේ වෛද්‍යවරයා විසින් වෙනස් කළ හැකිය. මෙම ඕනෑම drugs ෂධයක් සමඟ ගැබැපෙන්ටින් ලබා ගත් විට, රෝගීන් ation ෂධ ගැනීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය.

ඇලුමිනියම් හෝ මැග්නීසියම් ලවණ අඩංගු ඇන්ටාසිඩ් ලබා ගැනීමේදී රෝගීන් ප්‍රවේශම් විය යුතුය. ඇලුමිනියම් සහ මැග්නීසියම් ශරීරයේ ගැබැපෙන්ටින් සාන්ද්‍රණය අඩු කළ හැකි අතර එමඟින් of ෂධයේ effectiveness ලදායීතාවය අඩු කළ හැකිය. සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, ගැබැපෙන්ටින් මාත්‍රාවක් ගැනීමට පෙර ඇන්ටාසිඩ් පානය කිරීමෙන් අවම වශයෙන් පැය දෙකක්වත් රැඳී සිටින්න.

සම්පත්: