ප්රධාන >> සමාගම >> අඩු කළ හැකි සහ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය අතර වෙනස කුමක්ද?

අඩු කළ හැකි සහ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය අතර වෙනස කුමක්ද?

අඩු කළ හැකි සහ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිම අතර වෙනස කුමක්ද?සමාගම

ඔබට වෛද්‍ය ක්‍රමවේදයක් ලැබී ඇති අතර බිල්පත බලන්න - ඔබට ණයයි. නමුත් සෞඛ්‍ය රක්ෂණය සඳහා ඔබ මාසික ගාස්තුවක් ගෙවන්නේ නැති නිසා ඔබට වෛද්‍ය බිල් ගෙවිය යුතු නොවේද? තරමක් නොවේ.

සෑම වසරකම බොහෝ රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් ඔවුන්ගේ රක්ෂණ සැලැස්ම ඕනෑම දෙයකට ගෙවීමට පෙර සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍ය සේවාවන් සඳහා යම් මුදලක් සාක්කුවෙන් වියදම් කළ යුතුය. අඩු කළ හැකි යැයි කියනු ලබන එම ඩොලර් ප්‍රමාණයට ඔවුන් ළඟා වූ පසු, රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය කරා ළඟා වන තෙක් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සමාගම විසින් පිරිවැය බෙදා ගනී. A.k.a. සුදුසුකම් ලත් සියලුම සෞඛ්‍ය වියදම් ආවරණය කිරීම සඳහා රක්ෂණය සඳහා ඔබ වියදම් කළ යුතු මුදල. දෙදෙනා අතර ඇති වෙනස්කම් තේරුම් ගැනීමට කියවන්න.ඔක්කාරය හා වමනය සඳහා හොඳ medicine ෂධය කුමක්ද?

අඩු කළ හැකි සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක් යනු කුමක්ද?

වාර්ෂික අඩු කළ හැකි ඔබේ සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ සැලසුම ඕනෑම පිරිවැයක් පියවා ගැනීමට පෙර ආවරණය කරන ලද සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා ඔබ වියදම් කළ යුතු මුදලයි. මෙය සැලැස්මට අනුව මාසික වාරිකයට අමතරව වේ. සාමාන්‍යයෙන්, ඉහළ වාරික අඩු අඩු කිරීම් වලට පරිවර්තනය වන අතර අඩු වාරික යනු අඩු කළ හැකි අඩු අගයක් අදහස් කරයි. තනි පුද්ගල හා සේවා යෝජකයාගේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණය ඇතුළුව බොහෝ රක්ෂණ සැලසුම් වලට අඩු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, සමහර සෞඛ්‍ය නඩත්තු සංවිධාන (HMO) සැලසුම් වල අඩු කළ හැකි හෝ අඩු කළ නොහැකි ය.

සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය කුමක්ද?

වාර්ෂික සාක්කුවෙන් පිටත උපරිම රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාට සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා ගෙවිය යුතු සීමාව මිස සැලසුම් වාරිකයේ පිරිවැය ඇතුළුව නොවේ. රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා එම මුදල ළඟා වූ පසු (අඩු කළ හැකි සහ පිටපත් , වෙනත් වියදම් අතර,දායක වන්න), රක්ෂණ සැලැස්ම මඟින් එම වර්ෂය සඳහා තවත් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය වියදම් ආවරණය කරනු ඇත.

අඩු කළ හැකි එදිරිව සාක්කුවෙන් පිටත උපරිම

මූලික වශයෙන්, අඩු කළ හැකි දෙයක් නම්, රක්ෂණ සැලසුම කිසියම් වියදමක් ආවරණය කිරීමට පෙර රක්ෂණ ඔප්පුහිමියෙකු විසින් සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා ගෙවන පිරිවැය වන අතර, සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය යනු රක්ෂණ ඔප්පුහිමියා සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය වියදම් සඳහා පිටපත්, කාසි රක්ෂණය හෝ අඩු කිරීම් හරහා වියදම් කළ යුතු මුදලයි. රක්ෂණය සියලු ආවරණය වන වියදම් ආවරණය කිරීමට පටන් ගනී. මේ නිසා, රක්ෂණ ඔප්පුහිමියෙකුගේ අඩු කිරීම සැමවිටම සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට වඩා අඩු වනු ඇත.නිදසුනක් වශයෙන්, පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 2,000 ක අඩු කිරීමක් සහ උපරිම වශයෙන් ඩොලර් 5,000 ක් සාක්කුවෙන් පිටත තිබිය හැකි බව පවසයි ඩේවිඩ් බෙල්ක් , එම්.ඩී. සෞඛ්‍ය රැකවරණයේ සැබෑ පිරිවැය . රෝහල් ගත කිරීම, ශල්‍යකර්ම සහ පශ්චාත් ශල්‍යකර්ම සඳහා ඩොලර් 10,000 ක් වටිනා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඔවුන්ට ලැබෙනු ඇත. පළමු ඩොලර් 2,000 ගෙවනු ලබන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම රෝගියා විසිනි. ඊට පසු, රෝගියාට රක්ෂණ සමාගම විසින් කල්තියා තීරණය කරන ලද ඩොලර් 20, $ 50, $ 100 ස්ථාවර කොපේ ගෙවීමට සිදු විය හැකිය, සහ සේවාව මත පදනම්ව - හෝ එක් එක් ආවරණය කරන ලද සේවාව සඳහා වන මුළු ගෙවීම්වල ප්‍රතිශතයක් වන එය රක්ෂණ සමාගමකි.

එම පුද්ගලයාගේ පිටපත් හා කාසි රක්ෂණ මුදල සහ ඔවුන්ගේ අඩු කළ හැකි මුළු මුදල ඩොලර් 5,000 ක් වූ පසු, ඔවුන්ගේ රක්ෂණය මගින් තවත් සියලු වියදම් පියවනු ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා එම වසරේදී ඔවුන් තවදුරටත් මුදල් නොගෙවිය යුතු බව ඔහු පැහැදිලි කරයි.

රාත්‍රී දහඩිය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු විට

2020 දී සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට ළඟා විය හැක්කේ කෙසේද?

අඩු කිරීම් සහ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය සැලැස්ම අනුව වෙනස් වුවද, දැරිය හැකි සත්කාර පනත (ඒසීඒ) ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන සියලුම සැලසුම් සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට යා හැකි ප්‍රමාණයට වාර්ෂික සීමාවක් නියම කරයි. මේ වසරේ, IRS අර්ථ දක්වයි පුද්ගලයන් සඳහා අවම වශයෙන් ඩොලර් 1,400 ක් හෝ පවුල් සඳහා ඩොලර් 2,800 ක් අඩු කළ හැකි අය ලෙස ඉහළ අඩු කළ හැකි සෞඛ්‍ය සැලසුම්. 2020 සඳහා , සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය තනි සැලැස්මක් සඳහා ඩොලර් 6,900 ක් සහ පවුල් සැලැස්මක් සඳහා ඩොලර් 13,800 ඉක්මවා යා නොහැක. ජාලයෙන් බැහැර සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා වන පිරිවැය මෙම සංඛ්‍යා සඳහා ගණන් නොගනී.අඩු කළ හැකි මුදල සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට අදාළ වේද?

පළමුව, ඔබේ අඩු කළ හැකි මුදල සපුරාලන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය. වාර්ෂික පරීක්ෂාවන් වැනි වැළැක්වීමේ සත්කාර සේවා බොහෝ විට අතිරේක පාරිභෝගික පිරිවැයකින් තොරව සපයනු ලැබේ. එමනිසා, ඔවුන් ඔබේ අඩු කළ මුදල සපුරාලීමට දායක නොවේ. එය සැලැස්ම අනුව වෙනස් වුවද, ආවරණය කරන ලද කාර්යාල චාරිකා සඳහා වන පිටපත් සාමාන්‍යයෙන් අඩු කළ හැකි මුදලකට ගණන් නොගන්නා අතර බෙහෙත් වට්ටෝරු වෙනම බෙහෙත් වට්ටෝරු ප්‍රතිලාභයක් සඳහා අඩු කළ හැකිය. රෝහල්ගත කිරීම, ශල්‍යකර්ම, විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ, ස්කෑන් සහ සමහර වෛද්‍ය උපකරණවල පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් අඩු කිරීම් සඳහා ගණන් ගනී.

ඔබගේ අඩු කළ හැකි මුදල පියවා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ජාලය තුළ, සාක්කුවෙන් පිටත වියදම් ද සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට අදාළ වේ.

අඩු කළ හැකි හෝ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට මාසික වාරිකය අදාළ නොවේ. ඔබ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට ළඟා වුවද, ආවරණය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ සෞඛ්‍ය සැලැස්මේ මාසික පිරිවැය දිගටම ගෙවිය යුතුය.ඔමේප්‍රසෝල් සහ පැන්ටොප්‍රසෝල් එකම දෙයක්ද?

ජාලයෙන් පරිබාහිර සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන සේවාවන් ද සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට ගණන් නොගනී, ආවරණය නොකරන ප්‍රතිකාර සහ .ෂධ ද නොකරයි. සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය සපුරා ගත් පසු, රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් විසින් ඕනෑම සහ සියලුම ජාලගත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා පිටපත් ගෙවීම් සහ කාසි රක්ෂණය ඇතුළුව කිසිදු පිරිවැයක් ගෙවිය යුතු නොවේ.

අඩු කළ හැකි එදිරිව සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමය: වැදගත් වන්නේ කුමක්ද?
ගණන් ගණන් ගන්නේ නැහැ
අඩු කළ හැකි
 • රෝහල් ගත කිරීම
 • සැත්කම්
 • විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ
 • ස්කෑන්
 • සමහර වෛද්‍ය උපකරණ
 • බෙහෙත් වට්ටෝරු - ඒවා වෙනම අඩු කළ හැකි මුදලකට ගණන් ගත හැකිය
 • ජාලයෙන් පිටත සේවාවන්
 • පිටපත්
 • මාසික වාරික
සාක්කුවෙන් පිටත සීමාව
 • අඩු කළ හැකි මුදල පියවා ගැනීම සඳහා වියදම් කළ සියලු වියදම්
 • පිටපත්
 • ජාලයෙන් පිටත සේවාවන්
 • මාසික වාරික

සෞඛ්‍ය වියදම් ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඉහළ අඩු කළ හැකි සහ / හෝ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයක් තිබේද? සුරැකීමට තවමත් ක්‍රම තිබේ.

 • ඔබේ සාක්කුවෙන් පිටත ඇති වෛද්‍ය වියදම් - වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබේ සෞඛ්‍ය සැලැස්ම මගින් ගෙවා නොමැති පිරිවැය - එම වර්ෂය සඳහා ඒකාබද්ධව ඔබේ වාර්ෂික දළ ආදායමෙන් 10% කට වඩා වැඩි නම්, ඔබට එය ලබා ගත හැකිය ඔබේ බදු සඳහා වෛද්‍ය වියදම් අඩු කිරීම ඔබේ පිරිවැයෙන් කොටසක් මත
 • සෞඛ්‍ය ඉතුරුම් ගිණුම (HSA) , සෞඛ්‍ය වියදම් සඳහා ඔබට බදු රහිතව මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය. නම්‍යශීලී ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමක් (FSA) මෙන් නොව, HSA අරමුදල් වසරින් වසර පෙරළේ. 2020 දී ඔබගේ HSA හි වෙන් කර ඇති සියලුම මුදල් ඔබ භාවිතා නොකරන්නේ නම්, ඔබට එය 2021 සහ ඉන් ඔබ්බට තිබේ.
 • බෙහෙත් වට්ටෝරු සඳහා සිංගල්කෙයාර් කූපන් පත් භාවිතා කිරීමෙන් සෞඛ්‍ය වියදම් ඉතිරි කර ගන්න. සිංගල්කෙයාර් කූපනයක් සමඟ භාවිතා කරන ඕනෑම සාක්කුවෙන් පිටත පිරිවැය අඩු කළ හැකි හෝ සාක්කුවෙන් පිටත උපරිමයට ගණන් නොගන්නා නමුත් පිරිවැය කෙසේ වෙතත් ඉතිරි වේ.