ප්රධාන >> Inf ෂධ තොරතුරු >> Cialis මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්

Cialis මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්

Cialis මාත්‍රාව, ආකෘති සහ ශක්තීන්Inf ෂධ තොරතුරු

Cialis ආකෘති සහ ශක්තීන් | වැඩිහිටි පිරිමි සඳහා Cialis | ඊ.ඩී. | බීපීඑච් | Cialis මාත්‍රා සීමාවන් | සුරතල් සතුන් සඳහා සියාලිස් | Cialis ගන්නේ කෙසේද | නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

Cialis යනු වෙළඳ නාමයක් සහිත බෙහෙත් වට්ටෝරුවකි. එය ශිෂේණය ys ජු වීම (ED) හෝ පුරස්ථි ප්‍රසාරණය ලෙස බහුලව හඳුන්වන නිරපේක්ෂ පුරස්ථිතික හයිපර්ප්ලාසියාව (BPH) වල රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර කරයි. තඩලාෆිල් , සියාලිස් සඳහා වන සාමාන්‍ය නම, ෆොස්ෆොඩෝස්ටෙරේස් වර්ග 5 (පීඩීඊ 5) නිෂේධක නම් drugs ෂධ කාණ්ඩයකට අයත් වේ. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශිෂේණය ar ජු ධමනි තනුක කිරීම, ශිෂේණය ශිෂේණය re ජු ශිෂේණය tissue ජු පටක තුලට රුධිරය වැඩි කිරීම හා දිගු කිරීමෙනි. ටැඩාලෆිල් මුත්රාශයේ සහ සෙසු මුත්රා වල සිනිඳු මාංශ පේශි ලිහිල් කරයි, BPH සමඟ අත්විඳින පහළ මුත්රා රෝග ලක්ෂණ (LUTS) සමනය කිරීමට උපකාරී වේ. ප්‍රතිකාර කරනු ලබන තත්ත්වය අනුව Cialis මාත්‍රාව වෙනස් වේ.අදාළ: Cialis ගැන තව දැනගන්න | Cialis වට්ටම් ලබා ගන්නCialis ආකෘති සහ ශක්තීන්

සියාලිස් විවිධ මාත්‍රා ශක්තීන් හතරකින් ටැබ්ලටයක් ලෙස ලබා ගත හැකිය. ඒවායින් කිසිවක් ආහාර සමඟ හෝ නැතිව ගත හැකිය.

 • ටැබ්ලටය: මිලිග්‍රෑම් 2.5 (mg), 5 mg, 10 mg, සහ 20 mg

වැඩිහිටි පිරිමින් සඳහා සියාලිස් මාත්‍රාව

සියාලිස් ශිෂේණය ys ජු වීම හෝ බීපීඑච් සඳහා දිනපතා ගත හැකිය. ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා අවශ්ය විටදී ද එය ගත හැකිය. මාත්රා වෙනස් විය හැකිය. • වැඩිහිටියන් සඳහා සම්මත සියාලිස් මාත්‍රාව: දිනකට එක් වරක් 2.5-5 mg හෝ අවශ්‍ය පරිදි 5-20 mg
 • වැඩිහිටියන් සඳහා උපරිම Cialis මාත්‍රාව: දිනකට 20 mg ට වඩා වැඩි නොවේ

Cialis මාත්‍රා සටහන

දර්ශකය මාත්‍රාව ආරම්භ කිරීම සම්මත මාත්‍රාව උපරිම මාත්‍රාව
ශිෂේණය ys ජු වීම (අවශ්ය පරිදි) 10 mg ලිංගික ක්රියාකාරකම් වලට පෙර ගනු ලැබේ 5-20 mg ලිංගික ක්රියාකාරකම් වලට පෙර ගනු ලැබේ දිනකට 20 mg ට වඩා වැඩි නොවේ
ශිෂේණය ys ජු වීම (දිනකට වරක්) 2.5 mg දිනකට එක් වරක් දිනකට එක් වරක් 2.5-5 mg 5 mg දිනකට එක් වරක්
ශිෂේණය ys ජු වීම හෝ නැතිව නිරපේක්ෂ පුරස්ථි හයිපර්ප්ලාසියාව 5 mg දිනකට එක් වරක් 5 mg දිනකට එක් වරක් විශේෂයෙන් දක්වා නැති

මූලාශ්රය: එපොක්‍රටීස්

ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා අවශ්ය මාත්රාව

අපේක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට පෙර අවශ්‍ය පරිදි ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා Cialis ඇඟවුම් කරයි.

 • වැඩිහිටි පිරිමි (අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි): 5-20 mg අපේක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට පෙර ගනු ලැබේ
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝගය) - මාත්‍රාව ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම :
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය මිලි ලීටර් 30-50 (මිලි) / මිනි: 5-10 mg සිට උපරිම 10 mg සෑම පැය 48 කට වරක්
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 30 ml / min ට අඩු: සෑම පැය 72 කට වරක් 5 mg
  • රක්තපාත රෝග: සෑම පැය 72 කට වරක් 5 mg, ඩයලිසිස් කිරීමෙන් පසු අතිරේකයක් නොමැත
  • දෙමාපිය ඩයලිසිස්: අර්ථ දක්වා නැත
 • රක්තපාත ආබාධිත රෝගීන් (අක්මා රෝග) - මාත්‍රාව ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම :
  • මෘදු හා මධ්‍යස්ථ රක්තපාත ආබාධ:සෑම පැය 24 කට වරක් 5-10 mg සිට උපරිම 10 mg දක්වා
  • දරුණු රක්තපාත ආබාධ:නිර්දේශ නොකරයි

ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා දෛනික මාත්රාව

ශිෂේණය ys ජු ආබාධ සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා දෛනික භාවිතය සඳහා Cialis අනුමත කර ඇත. • වැඩිහිටි පිරිමි (අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි): 2.5-5 mg දිනකට එක් වරක් ගනු ලැබේ
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝග) :
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 30 ml / min ට අඩු: නිර්දේශ නොකරයි
  • රක්තපාත: නිර්දේශ නොකරයි
  • දෙමාපිය ඩයලිසිස්: අර්ථ දක්වා නැත
 • රක්තපාත ආබාධිත රෝගීන් (අක්මා රෝග) :
  • මෘදු හා මධ්‍යස්ථ රක්තපාත ආබාධ:ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කරන්න
  • දරුණු රක්තපාත ආබාධ:නිර්දේශ නොකරයි

නිරපේක්ෂ පුරස්ථිතික හයිපර්ප්ලාසියාව (බීපීඑච්) රෝග ලක්ෂණ සඳහා දෛනික මාත්‍රාව

සියාලිස් ගනු ලබන්නේ නිරෝගී පුරස්ථිතික හයිපර්ප්ලාසියාවේ පහළ මුත්රා රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ය. චිකිත්සාව ආරම්භ කළ හැක්කේ බීපීඑච් හි අඩු මුත්රා රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර කරන තවත් drug ෂධයක් වන සියාලිස් ෆිනස්ටරයිඩ් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙනි. BPH සමහර විට ශිෂේණය ys ජු වීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති නිසා, BPH රෝග ලක්ෂණ සහ ශිෂේණය problems ජු (BPH / ED) යන දෙකම සමනය කිරීම සඳහා දිනකට වරක් Cialis මාත්රාවක් ගත හැකිය.

 • වැඩිහිටි පිරිමි (අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි): 5 mg දිනකට එක් වරක් ගනු ලැබේ
 • වකුගඩු ආබාධ සහිත රෝගීන් (වකුගඩු රෝගය) - මාත්‍රාව ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම :
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 30-50 ml / min: දිනකට එක් වරක් 2.5-5 mg
  • ක්‍රියේටිනින් නිෂ්කාශනය 30 ml / min ට අඩු: නිර්දේශ නොකරයි
  • රක්තපාත: නිර්දේශ නොකරයි
  • දෙමාපිය ඩයලිසිස්: අර්ථ දක්වා නැත
 • රක්තපාත ආබාධිත රෝගීන් (අක්මා රෝග) :
  • මෘදු හා මධ්‍යස්ථ රක්තපාත ආබාධ:ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කරන්න
  • දරුණු රක්තපාත ආබාධ:නිර්දේශ නොකරයි

Cialis මාත්‍රා සීමාවන්

Cialis වේ අනුමත කර නැත 18 ට අඩු ළමුන් සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා. එය කාන්තාවන් සඳහා ද අනුමත නොකෙරේ.

සුරතල් සතුන් සඳහා Cialis මාත්‍රාව

සතුන් සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා Cialis අනුමත නොකෙරේ. සතෙකුට Cialis හෝ වෙනත් මිනිස් ation ෂධයක් ලබා දීම සත්වයාට අනතුරුදායක විය හැකිය. සියාලිස් හි ක්‍රියාකාරී සං ient ටකය වන ටැඩාලෆිල් සමහර විට සුනඛයන් තුළ ඕෆ් ලේබලය භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, එය සතුන් සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා FDA විසින් අනුමත නොකෙරේ. මිනිසුන් මෙන්, පශු වෛද්‍යවරු පු pul ් ary ුසීය අධි රුධිර පීඩනයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ටැඩාලෆිල් භාවිතා කරන අතර එය පෙණහලුවලට රුධිරය ලබා දෙන යාත්රා වල අධික පීඩනයකි. සතුන් තුළ ටැඩාලෆිල් පිළිබඳ පර්යේෂණ සීමිතයි එහි භාවිතය අනුමත නොකෙරේ, සම්මත හෝ එකඟ වූ මාත්‍රාවක් තීරණය කර නොමැත. වෘත්තිකයා විසින් මාත්‍රාව සහ කාලසටහන වෙනස් වේ.ඔබට දිනකට කොපමණ උපදෙස් ගත හැකිද?

Cialis ගන්නේ කෙසේද

සියාලිස් දිනකට එක් වරක් හෝ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට පෙර අවශ්‍ය පරිදි කටින් ටැබ්ලටයක් ලෙස ගනු ලැබේ. ආරක්ෂාව සහ effectiveness ලදායීතාවය උපරිම කිරීම සඳහා, සියාලිස් ගන්නා විට ප්‍රයෝජනවත් නීති කිහිපයක් සලකා බලන්න:

 • බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් සහ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගේ රැකවරණය යටතේ පමණක් සියාලිස් ගන්න.
 • Cialis ආරම්භ කිරීමට පෙර සියලු සෞඛ්‍ය තත්වයන් පිළිබඳව ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරු දැනුවත් කරන්න.
 • අවශ්‍ය පරිදි Cialis ගන්නා විට, ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවම වශයෙන් විනාඩි 30 කට පෙර එය ගන්න.
 • සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකුගේ උපදෙස් පරිදි දිනකට එක් මාත්‍රාවකට වඩා ගන්න එපා.
 • ටැබ්ලටය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිල දමන්න. එය පොඩි කරන්න හෝ හපන්න එපා.
 • මෙම medicine ෂධයට guide ෂධ මාර්ගෝපදේශයක් හෝ රෝගියාගේ තොරතුරු ඇතුළත් වේ. වෛද්‍යවරයෙකුට, pharmacist ෂධවේදියෙකුට හෝ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකුට ඔබට ඇති ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දිය හැකිය.
 • සියාලිස් හෝ වෙනත් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් ගැනීමට පෙර සෑම විටම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය පරීක්ෂා කරන්න. ටැබ්ලට් පරිගණකයේ කල් ඉකුත්වීමේ දිනය පසු වී ඇත්නම්, ඒවා ආරක්ෂිතව බැහැර කර නව බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් ලබා ගන්න.
 • කාමර උෂ්ණත්වයේ (අංශක 59-86) Cialis තබා ගන්නෆැරන්හයිට්).
 • දිනකට එක් වරක් සියාලිස් සඳහා, සෑම දිනකම එකම වේලාවක දෛනික මාත්‍රාව උපලේඛනගත කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා, සියාලිස් ගැනීමෙන් පසු විනාඩි 30 සිට පැය 36 දක්වා ඕනෑම වේලාවක ලිංගික ක්රියාකාරකම් ආරම්භ කළ හැකිය.
 • ශිෂේණය ys ජු වීම සඳහා, ප්රතිලාභ පෙන්වීම සඳහා සියාලිස්ට ලිංගික උත්තේජනය අවශ්ය වේ.
 • වෙනත් ශිෂේණය ys ෂධ, නයිට්රොග්ලිසරින් වැනි නයිට්රේට් හෝ නයිට්රයිට් (පොපර්ස්) වැනි ප්රති-ප්රතිකර්ම භාවිතා නොකරන්න.
 • Cialis ගන්නා විට අධික ලෙස මත්පැන් පානය නොකරන්න. වයින් වීදුරු පහක් හෝ වැඩි ගණනක් පානය කිරීමෙන් වළකින්න. හෝ ශක්තිමත් මත්පැන් පානය කිරීමෙන් වළකින්න, නමුත් සමහර අයට අඩු මත්පැන් ප්‍රමාණයක් සමඟ අතුරු ආබාධ ඇති වේ.
 • ඔබ ඕනෑවට වඩා සියාලිස් ගන්නවා නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගන්න.ලිංගිකව එක්වීමේදී ඔබට පපුවේ වේදනාව, කරකැවිල්ල හෝ ඔක්කාරය තිබේ නම්; හෝඔබට ශිෂේණය have ජු වීම පැය හතරකට වඩා වැඩි නම්. මෙය දුර්ලභ අතුරු ආබාධයක් වන නමුත් ප්‍රතිකාර නොකළහොත් ස්ථිර හානියක් සිදුවිය හැකිය.
 • Cialis ගැනීමෙන් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වළක්වා ගත නොහැක.
 • Cialis ළමයින්ට ළඟාවිය නොහැකි ලෙස තබා ගන්න.

Cialis dosage FAQs

Cialis වැඩ කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

සියාලිස් ඉක්මනින් ශරීරයෙන් අවශෝෂණය වන අතර ගත වූ පසු මිනිත්තු 30 සිට පැය හය ඇතුළත රුධිරයේ උපරිම සාන්ද්‍රණයට පහර දෙයි, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් පමණ වේ. අවශ්‍ය පරිදි ගත් විට, නිෂ්පාදකයා කිසියම් අපේක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා අවම වශයෙන් මිනිත්තු 30 කට පෙර සියාලිස් ගත කිරීමට යෝජනා කරයි, නමුත් සමහර සෞඛ්‍ය අඩවි පැය එකක් හෝ දෙකක් යෝජනා කරයි. දෛනික මාත්‍රාවක් ලෙස ගත් සියාලිස් දින පහකට පසු රුධිරයේ ස්ථාවර තත්වයේ සාන්ද්‍රණයක් කරා ළඟා වේ. ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් මාත්‍රාවන් අතර ඕනෑම වේලාවක නිරත විය හැකිය.

Cialis ඔබේ පද්ධතියේ කොපමණ කාලයක් රැඳී සිටිනවාද?

ටැඩාලෆිල් සමහර විට අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වේ සති අන්ත පෙති මන්ද එහි බලපෑම පැය 36 ක් තරම් දිගු කාලයක් පැවතිය හැකි අතර එය සමාන පීඩීඊ 5 නිෂේධකයන්ට වඩා සැලකිය යුතු තරම් දිගු වේ. සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන් drug ෂධයක් කොපමණ කාලයක් වැඩ කරනවාද යන්න ගැන කතා කරන විට, ඔවුන් drug ෂධයේ අර්ධ ආයු කාලය භාවිතා කරයි. මිනිස් සිරුරකට ගන්නා මාත්‍රාවෙන් අඩක් පරිවෘත්තීය කිරීමට ගතවන සාමාන්‍ය කාලය මෙයයි. ටැඩාලෆිල් සඳහා අර්ධ ආයු කාලය නිරෝගී පුද්ගලයින් තුළ පැය 17.5 කි. එම අනුපාතයට අනුව, මාත්‍රාවේ ප්‍රමාණය අනුව ටැඩාලෆිල් දින හතරක් තුළ හඳුනාගත නොහැකි මට්ටමට වැටේ.මට Cialis මාත්‍රාවක් මග හැරියහොත් කුමක් සිදුවේද?

මතකයේ ඇති විට මග හැරුණු මාත්‍රාවක් ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එක් දිනක් තුළ එක් මාත්‍රාවකට වඩා නොගත යුතුය. වකුගඩු හෝ අක්මා ආබාධ ඇති පුද්ගලයින් වඩාත් සීමිත මාත්‍රා කාලසටහනකට අනුව විය හැකි බව මතක තබා ගන්න. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, වෛද්‍යවරයකු, pharmacist ෂධවේදියෙකු හෝ වෙනත් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකු සමඟ මග හැරුණු මාත්‍රාවක් හැසිරවිය යුතු ආකාරය ගැන කතා කරන්න.

Cialis ගැනීම නතර කරන්නේ කෙසේද?

මාත්‍රාව තට්ටු නොකර ඔබට ඕනෑම වේලාවක සියාලිස් නැවැත්විය හැකි නමුත් සියාලිස් නැවැත්වීමට පෙර සෑම විටම සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකු සමඟ කතා කරන්න. ශුභාරංචිය නම්, සියාලිස් යොමු කරන විට භාවිතා කරන විට භෞතික යැපීමක් හෝ ඉවත් වීමක් සිදු නොවේ. සියාලිස් ගන්නා පිරිමින්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සියාලිස් නැවැත්වීමෙන් පසු සති කිහිපය තුළ ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වයේ දියුණුවක් දකිනු ඇත.

Cialis භාවිතා කිරීම නවත්වන්න සහ taking ෂධය ගන්නා අතරතුර පහත සඳහන් දෑ අත්විඳින්නේ නම් හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න: • හදිසියේම පෙනීම නැති වීම එක් හෝ දෙකෙහිම
 • හදිසියේ ශ්‍රවණාබාධ , සමහර විට කන් වල නාද වීම සහ කරකැවිල්ල ඇති වේ
 • සං .ා අසාත්මිකතා කැසීම, වද, ඉදිමීම හෝ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා වැනි
 • ප්‍රියපිස්වාදය , එය ශිෂේණය is ජු වීම පැය හතරකට වඩා වැඩිය
 • පපුවේ වේදනාව , ඔක්කාරය හෝ කරකැවිල්ල ලිංගිකව එක්වීමේදී

Cialis සඳහා උපරිම මාත්‍රාව කුමක්ද?

Cialis සඳහා උපරිම මාත්‍රාව දිනකට 20 mg වේ. කෙසේ වෙතත්, පිරිමින් නියමිත මාත්‍රාව දිනකට එක් වරක් පමණක් ගත යුතුය. පළමු මාත්‍රාවම එදිනම දෙවන මාත්‍රාවක් ගන්න එපා. අක්මාව හෝ වකුගඩු ආබාධ වැනි වෛද්‍යමය තත්වයන් ඇති සමහර පුද්ගලයින්ට අඩු උපරිම මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය වනු ඇත, එබැවින් වෛද්‍යවරයෙකු හෝ වෙනත් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.

ස්වාභාවිකවම යීස්ට් ආසාදනයකින් මිදෙන්නේ කෙසේද?

Cialis සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන්නේ කුමක් ද?

ග්රේප් පෘට්

ශරීරය සියාලිස් අවශෝෂණය කර ගැනීමට ආහාර බලපාන්නේ නැත, එබැවින් ආහාර සමඟ හෝ නැතිව take ෂධ ගැනීමට නිදහස් වන්න. කෙසේ වෙතත් මිදි ගෙඩි වළක්වා ගත යුතුය. මිදි සහ මිදි යුෂ වල ශරීරයේ ටඩලාෆිල් පරිවෘත්තීය මන්දගාමී වන ද්‍රව්‍ය ඇත. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස මිදි ආහාරයට ගැනීමෙන් හා සියාලිස් ගැනීමෙන් රුධිර ප්‍රවාහයේ වැඩි ටැඩාලෆිල් ඇති වන අතර එය රුධිරයේ වැඩි කාලයක් රැඳී සිටීම අතුරු ආබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කරයි.

මත්පැන්

අධික ලෙස මත්පැන් පානය කිරීමද නරක අදහසකි. ඇල්කොහොල් සහ සියාලිස් යන දෙකම රුධිර පීඩනය අඩු කරයි. සියාලිස් සමඟ අධික ලෙස පානය කිරීම රුධිර පීඩනය බරපතල හා සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් විය හැකිය.

වෙනත් ED පෙති

එකම හේතුව නිසා, ටැඩාලෆිල් රුධිර පීඩනය අඩු කරන වෙනත් with ෂධ සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර නොවේ. විශේෂයෙන්, ටැඩාලෆිල්, වයාග්‍රා (සයිඩෙනාෆිල්) හෝ ලෙවිට්‍රා (වර්ඩනාෆිල්) වැනි ශිෂේණය ys ෂධ සමඟ ගන්නා විට අඩු රුධිර පීඩනය ඇති කරයි. පෙනහළු වලට රුධිරය යවන ධමනි වල අධි පීඩනය වන පු mon ් ary ුසීය ධමනි අධි රුධිර පීඩනය සඳහා බොහෝ ED ations ෂධ නියම කරනු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස, Cialis (tadalafil) වෙළඳ නාමය යටතේ නියම කරනු ලැබේ ඇඩ්සිර්කා පු pul ් ary ුසීය ධමනි අධි රුධිර පීඩනය සඳහා භාවිතා කරන විට, සහ වයග්‍රා ( sildenafil ) පු pul ් ary ුසීය අධි රුධිර පීඩනය සඳහා භාවිතා වේ Revatio .

අදාළ: සියාලිස් එදිරිව වයග්‍රා

රුධිර පීඩනයට බලපාන වෙනත් ations ෂධ

අඩු රුධිර පීඩනය යනු ටැඩාලෆිල් කිසි විටෙකත් නයිට්‍රේට් සමඟ භාවිතා නොකිරීමට හේතුවයි. ඒවා සමහර හෘද රෝග සඳහා ටැබ්ලට්, ස්ප්‍රේ හෝ පැච් ලෙස ලබා ගත හැකිය. සමහර පු pul ් ary ුසීය ධමනි අධි රුධිර පීඩන ations ෂධ (රයොසිගුආට් වැනි ග්වානිලේට් සයික්ලේස් උත්තේජක); හෝ ඇල්ෆා-බ්ලෝකර්ස්, රුධිර පීඩනය (ඩොක්සසොසින් සහ වෙනත්) හෝ විශාල කරන ලද පුර prost ස්ථ ග්‍රන්ථිය (ටැම්සුලෝසින් සහ වෙනත්) වලට ප්‍රතිකාර කරන drug ෂධ වර්ගයකි.

සියලුම රුධිර පීඩන ations ෂධ මගින් ටැඩාලෆිල් හි රුධිර පීඩනය අඩු කිරීමේ බලපෑම් එකතු කළ හැකිය. සුදුළූණු අතිරේක, විෂ නාශක, ඔපියොයිඩ් වේදනා නාශක සහ ප්‍රති-සයිකල් වැනි තවත් සමහර drugs ෂධ සහ අතිරේක රුධිර පීඩනය අඩු කළ හැකි බව දැන ගැනීම පුදුමයට කරුණක් විය හැකිය. මේ කිසිවක් සියාලිස් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට එරෙහිව නීතියක් නැත, නමුත් රුධිර පීඩනය නැරඹිය යුතුය.

මෙම CYP3A4 නිෂේධන drugs ෂධ මගින් Cialis සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීමේ අවදානම වැඩි කළ හැකිය:

 • කර්කුමින් වැනි අතිරේක
 • එරිත්රොමිසින් වැනි සමහර ප්රතිජීවක
 • රිටොනාවිර් වැනි සමහර ප්‍රතිවෛරස් medic ෂධ
 • කීටොකොනසෝල් සහ ඉට්‍රකොනසෝල් වැනි සමහර ප්‍රති දිලීර drugs ෂධ
 • ඔක්සසපම් වැනි සමහර බෙන්සෝඩියසපයින් අවසාදිත
 • සමහර කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ්

සම්පත්: