ප්රධාන >> V ෂධ එදිරිව. මිතුරා >> සිම්බිකෝට් එදිරිව උපදෙස්: වෙනස්කම්, සමානකම් සහ ඔබට වඩා හොඳය

සිම්බිකෝට් එදිරිව උපදෙස්: වෙනස්කම්, සමානකම් සහ ඔබට වඩා හොඳය

සිම්බිකෝට් එදිරිව උපදෙස්: වෙනස්කම්, සමානකම් සහ ඔබට වඩා හොඳයV ෂධ එදිරිව. මිතුරා

Over ෂධ දළ විශ්ලේෂණය සහ ප්‍රධාන වෙනස්කම් | ප්රතිකාර කළ කොන්දේසි | කාර්යක්ෂමතාව | රක්ෂණ ආවරණය සහ පිරිවැය සංසන්දනය | අතුරු ආබාධ | Inte ෂධ අන්තර්ක්‍රියා | අනතුරු ඇඟවීම් | නිති අසන පැණ

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් යනු ඇදුම සහ නිදන්ගත අවහිරතා සහිත පු mon ් ary ුසීය රෝග (COPD) සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වෙළඳ නාම දෙකකි. ඇදුම සහ සීඕපීඩී යනු පෙණහලුවලට බලපාන සහ වාතයේ දැවිල්ල ඇති කරන තත්වයන් වේ. ඇදුම සහ සීඕපීඩී වල රෝග ලක්ෂණ වන්නේ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව, හුස්ම හිරවීම සහ කැස්සයි.සිම්බිකෝර්ට් සහ ඇඩ්වෙයාර් යනු නඩත්තු ආශ්වාස කරන්නන් වන අතර එය ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් (අයිසීඑස්) දිගුකාලීනව ක්‍රියා කරන බීටා ඇගෝනිස්ට් (ලාබා) සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම ආශ්වාස කරන්නන් දිනපතා භාවිතා කරනුයේ පෙනහළු වල දැවිල්ල පාලනය කිරීමට සහ වාතය විවෘතව තබා ගැනීමට ය. ඇදුම හෝ සීඕපීඩී හි උග්‍ර රෝග ලක්ෂණ සඳහා ඒවා ගලවා ගැනීමේ ආශ්වාස කරන්නන් ලෙස භාවිතා නොකෙරේ. ඔවුන්ගේ සමානකම් තිබියදීත්, සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වෙයාර් සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යවල යම් වෙනසක් ඇති අතර නිර්දේශිත මාත්‍රාවකි.

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් මොනවාද?

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වෙයාර් වල කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් අඩංගු වන අතර එය පෙනහළු වල ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන බලපෑම් ඇති කරයි. සිම්බිකෝර්ට් හි කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් බුඩෙසොනයිඩ් අඩංගු වන අතර ඇඩ්වෙයාර් හි කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් ෆ්ලූටිකසෝන් අඩංගු වේ. සිම්බිකෝර්ට් සහ ඇඩ්වෙයාර් හි ද දිගුකාලීනව ක්‍රියා කරන බ්‍රොන්කොඩිලේටරයක් ​​අඩංගු වන අතර එමඟින් ගුවන් මාර්ග විවෘතව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ; සිම්බිකෝර්ට් හි ෆෝමෝටෙරෝල් අඩංගු වන අතර ඇඩ්වෙයාර් හි සල්මෙටෙරෝල් අඩංගු වේ.

COPD සඳහා නඩත්තු ප්‍රතිකාරයක් ලෙස Symbicort භාවිතා කරන අතර එය වයස අවුරුදු 6 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. ඇඩ්වෙයාර් COPD සඳහා නඩත්තු ප්‍රතිකාරයක් ලෙසද භාවිතා කරන අතර එය වයස අවුරුදු 4 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. සිම්බිකෝර්ට් හි සාමාන්‍ය මාත්‍රාව දිනකට දෙවරක් ආශ්වාස දෙකක් වන අතර ඇඩ්වෙයාර් හි සාමාන්‍ය මාත්‍රාව දිනකට දෙවරක් ආශ්වාස කිරීමකි.සිම්බිකෝට් 80 / 4.5 mcg හෝ 160 / 4.5 mcg බුඩෙසොනයිඩ් / ෆෝමෝටෙරෝල් ශක්තිය සහිත ආශ්වාස වායුසෝලයක් ලෙස පැමිණේ. ඇඩ්වයිර් ආශ්වාස වායුසෝලයක් සහ ආශ්වාස කුඩු ලෙස ලබා ගත හැකි නමුත් ආශ්වාස වායුගෝලය ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පමණක් අනුමත කර ඇති අතර ආශ්වාස කුඩු වලට ඇදුම සහ සීඕපීඩී යන දෙකටම ප්‍රතිකාර කළ හැකිය. ඇඩ්වෙයාර් එච්එෆ්ඒ යනු 45/21 mcg, 115/21 mcg, හෝ 230/21 mcg ෆ්ලූටිකසෝන් / සැල්මෙටරෝල් ශක්තියෙන් ආශ්වාස කරන aerosol ලබා දෙන මිනුම්-මාත්‍රා ආශ්වාසයකි. ඇඩ්වෙයාර් ඩිස්කස් 100/50 mcg, 250/50 mcg, හෝ 500/50 mcg fluticasone / salmeterol ශක්තියෙන් ආශ්වාස කුඩු ලබා දෙයි.

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම්
සංකේතය උපදෙස්
Class ෂධ පන්තිය ICS (ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ්) සහ LABA (දිගුකාලීනව ක්‍රියා කරන බීටා 2-ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඇගෝනිස්ට්) ICS (ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ්) සහ LABA (දිගුකාලීනව ක්‍රියා කරන බීටා 2-ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඇගෝනිස්ට්)
වෙළඳ නාම / සාමාන්‍ය තත්වය වෙළඳ නාම සහ සාමාන්‍ය අනුවාදය තිබේ වෙළඳ නාම සහ සාමාන්‍ය අනුවාදය තිබේ
සාමාන්‍ය නම කුමක්ද? බුඩෙසොනයිඩ් සහ ෆෝමොටෙරෝල් ෆුමරේට් ඩයිහයිඩ්‍රේට් ෆ්ලූටිකසෝන් ප්‍රොපියොනේට් සහ සැල්මෙටරෝල්
Drug ෂධය පැමිණෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද? ආශ්වාස Aerosol (මීටර-මාත්‍රා ආශ්වාස කරන්නා) ආශ්වාස Aerosol (මීටර-මාත්‍රා ආශ්වාස කරන්නා)
ආශ්වාස කුඩු (ඩිස්කස්)
සම්මත මාත්‍රාව කුමක්ද? වයස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි රෝගීන් සඳහා ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම: සිම්බිකෝට් 80 / 4.5 හෝ 160 / 4.5 දිනකට දෙවරක් ආශ්වාස කිරීම

වයස අවුරුදු 6 සිට අවුරුදු 12 ට අඩු රෝගීන්ට ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම: සිම්බිකෝට් 80 / 4.5 ආශ්වාස 2 ක් දිනකට දෙවරක්COPD නඩත්තු කිරීම: සිම්බිකෝට් 160 / 4.5 ආශ්වාස 2 ක් දිනකට දෙවරක්

උපදෙස් ඩිස්කස්
වයස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි රෝගීන් සඳහා ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම: 1 දිනකට දෙවරක් ඇඩ්වෙයාර් ඩිස්කස් 100/50, 250/50 හෝ 500/50 ආශ්වාස කිරීම වයස අවුරුදු 4 සිට 11 දක්වා රෝගීන්ට ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම: 1 දිනකට දෙවරක් ඇඩ්වෙයාර් ඩිස්කස් 100/50 ආශ්වාස කිරීම COPD නඩත්තු කිරීම: 1 දිනකට දෙවරක් ඇඩ්වෙයාර් ඩිස්කස් 250/50 ආශ්වාස කිරීම

උපදේශක එච්එෆ්ඒ
වයස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි රෝගීන් සඳහා ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම: ඇඩ්වෙයාර් එච්එෆ්ඒ 45/21, 115/21, හෝ 230/21 දිනකට දෙවරක් ආශ්වාස කිරීම

සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාරය කොපමණ කාලයක්ද? දීර්ඝ කාලීන දීර්ඝ කාලීන
සාමාන්‍යයෙන් ation ෂධ භාවිතා කරන්නේ කවුද? වයස අවුරුදු 6 සහ ඊට වැඩි වැඩිහිටියන් හා ළමුන් අවුරුදු 4 සහ ඊට වැඩි වැඩිහිටියන් හා ළමුන්

Symbicort සහ Advair විසින් ප්රතිකාර කරන ලද කොන්දේසි

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් යන දෙකම ඇදුම සහ සීඕපීඩී වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා FDA විසින් අනුමත කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඇඩ්වායර් ඩිස්කස් ඇදුම සහ සීඕපීඩී වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අනුමත කර ඇති අතර ඇඩ්වායර් එච්එෆ්ඒ අනුමත කරනුයේ ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පමණි. COPD සහ ඇදුම රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීම සහ වළක්වා ගැනීම සඳහා දිනපතා භාවිතා කරන නඩත්තු ප්‍රතිකාර ආශ්වාස කරන්නන් ලෙස සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වෙයාර් භාවිතා කරනු ලැබේ, එනම් හුස්ම හිරවීම සහ හුස්ම හිරවීම.

දිගු කාලීනව භාවිතා කරන විට, මෙම ations ෂධ COPD හි බරපතලකම සහ සංඛ්‍යාතය අඩු කිරීමට ද උපකාරී වේ ඇදුම ප්‍රහාර , හෝ උග්‍රවීම. COPD හෝ ඇදුම රෝගයේ ක්ෂණික රෝග ලක්ෂණ ක්ෂණිකව පාලනය කිරීම සඳහා, සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින් ඇල්බුටෙරෝල් වැනි ගලවා ගැනීමේ ආශ්වාස කරන්නෙකු නියම කරනු ඇත, එය වෙන්ටොලින් සහ ප්‍රෝඒයර් වැනි වෙළඳ නාම වලින්ද හැඳින්වේ.තත්වය සංකේතය උපදෙස්
ඇදුම ඔව් ඔව්
COPD ඔව් ඔව්

සිම්බිකෝට් හෝ උපදෙස් වඩාත් effective ලදායීද?

සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් යන දෙකම අඛණ්ඩව ගන්නා විට effective ලදායී ආශ්වාස කරන්නන් වේ. ඔවුන් දෙදෙනාම පෙනහළු වල දැවිල්ල අඩු කිරීමට සහ ගුවන් මාර්ග විවෘත කිරීමට සමාන ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කරන හොඳම ආශ්වාස කරන්නා සොයා ගැනීමට සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ කතා කරන්න.

මෙටා විශ්ලේෂණය , ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් සහ දිගු ක්‍රියාකාරී බ්රොන්කොඩිලේටරයක් ​​සහිත ආශ්වාස කරන්නෙකු දිගු ක්‍රියාකාරී බ්රොන්කොඩිලේටරයක් ​​පමණක් අඩංගු ආශ්වාස කරන්නෙකුට වඩා COPD උග්රවීම් අවම කිරීම සඳහා වඩාත් effective ලදායී වේ. විශ්ලේෂණයේ දී සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් හි ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍ය කෙලින්ම සංසන්දනය කරන ලද හිසට හිසට අත්හදා බැලීම් කිසිවක් සමාලෝචනය කර නැත. කෙසේ වෙතත්, අධ්යයනය සොයා ගත් පරිදි, පොදුවේ ගත් කල, සංයෝජන නඩත්තු ආශ්වාස කරන්නන් ද ඒ හා සමාන ය.

අහඹු ලෙස ද්වි-අන්ධ සායනික පරීක්ෂණයකින් පෙනී ගියේ සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වෙයාර් හි ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍ය සපයන බවයි සමාන වැඩිදියුණු කිරීම් පෙනහළු ක්‍රියාකාරිත්වය, ඇදුම පාලනය කරන දින සහ ඇදුම ආශ්‍රිත ජීවන තත්ත්වය. මෙම ations ෂධ දෙකම ඇදුම රෝග ලක්ෂණ නරක අතට හැරීම නිසා රෝහල් ගත වීමේ හෝ හදිසි කාමර සංචාරවල අවදානම අඩු කරයි. වයස අවුරුදු 16 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් 2,866 ක් අතර මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී.සිම්බිකෝට් එදිරිව ඇඩ්වයිර් හි ආවරණය සහ පිරිවැය සංසන්දනය

සිම්බිකෝට් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ වෛද්‍ය සහ රක්ෂණ සැලසුම් වලින් ආවරණය වේ. එය සාමාන්‍ය medic ෂධයක් ලෙස ද ලබා ගත හැකි අතර එය වෙළඳ නාම අනුවාදයට වඩා ලාභදායී විය හැකිය. සිම්බිකෝට් හි සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල ඩොලර් 550 ක් පමණ වේ. සිංගල්කෙයාර් කාඩ්පත වැනි ඉතිරිකිරීමේ වැඩසටහනක් හෝ වට්ටම් කාඩ්පතක් සමඟ ඔබට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 250 කට සිම්බිකෝට් මිලදී ගත හැකිය.

උපදේශනය සාමාන්‍යයෙන් මෙඩිකෙයා සහ රක්ෂණ සැලසුම් වලින් ආවරණය වේ. සිම්බිකෝට් මෙන්, ඇඩ්වෙයාර් ද සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් පැමිණේ. සිම්බිකෝර්ට් හා සසඳන විට, ඇඩ්වායර් එච්එෆ්ඒ හි සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 584 ක් විය හැකිය. ඇඩ්වයිර් ඩිස්කස් හි සාමාන්‍ය මිල ඩොලර් 494 ක් පමණ වේ. සහභාගී වන ඔසුසැල් වලදී ඔබට සිංගල්කෙයාර් කූපන් කාඩ්පතක් සමඟ ඇඩ්වායර් එච්එෆ්ඒ හෝ ඇඩ්වයිර් ඩිස්කස් හි පිරිවැය ඉතිරි කර ගත හැකිය.

සංකේතය උපදෙස්
සාමාන්‍යයෙන් රක්ෂණයෙන් ආවරණය වේද? ඔව් ඔව්
සාමාන්‍යයෙන් මෙඩිකෙයා ඩී කොටස ආවරණය කරයි? ඔව් ඔව්
ප්‍රමාණය 1 ආශ්වාස කරන්නා 1 ආශ්වාස කරන්නා
සාමාන්‍ය මෙඩිකෙයා පිටපත් $ 19- $ 399 $ 2- $ 425
සිංගල්කෙයාර් පිරිවැය $ 248 + $ 288 +

Symbicort vs. Advair හි පොදු අතුරු ආබාධ

Symbicort සහ Advair යන දෙකම සමාන අතුරු ආබාධ ඇති කරයි. මෙම ations ෂධ දෙකම හිසරදය, නාසෝෆරින්ගයිටිස්, ඉහළ ශ්වසන පත්රික ආසාදන, බ්රොන්කයිටිස් සහ නාසික තදබදය වැනි අතුරු ආබාධ ඇති කළ හැකිය. අනෙක් අතුරු ආබාධවලට ඔක්කාරය, වමනය, රළුබව සහ පිටුපස වේදනාව ඇතුළත් විය හැකිය.සිම්බිකෝර්ට් සහ ඇඩ්වයිර් හි ස්ටෙරොයිඩ් සං component ටකය මුඛයෙන් තෙරපීම හෝ මුඛයේ දිලීර ආසාදන ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කරයි. මෙම හේතුව නිසා, ආශ්වාස කරන්නාගේ එක් එක් භාවිතයෙන් පසු මුඛය ජලයෙන් සේදීම වැදගත් වේ. මුඛ කුෂ් of යේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා ස්පේසර් නමින් හැඳින්වෙන උපකරණයක් මීටර-මාත්‍රා ආශ්වාස කරන්නන්ට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

ICS / LABA ations ෂධවල ඇති විය හැකි දරුණු අතුරු ආබාධ අතර පරස්පර විරෝධී බ්රොන්කොස්පාස්ම් සහ ඇනෆිලැක්සිස් ඇතුළත් වේ. පරස්පර විරෝධී බ්රොන්කොස්පාස්මේ හේතුව පැහැදිලිව වටහාගෙන නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ආශ්වාස medic ෂධයක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු හදිසියේම හුස්ම හිරවීම, හුස්ම හිරවීම සහ කැස්ස වැනි රෝගයක් ඇතිවිය හැකිය. සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වෙයාර් හි ඇති ඕනෑම අමුද්‍රව්‍යයකට ආසාත්මිකතාවයක් හේතුවෙන් ඇනෆිලැක්සිස් ඇතිවිය හැක. සංයෝජන ආශ්වාසයක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු ඔබට තද කැක්කුම, ඉදිමීම හෝ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.

සංකේතය උපදෙස්
අතුරු ආබාධ අදාළද? සංඛ්‍යාතය අදාළද? සංඛ්‍යාතය
හිසරදය ඔව් 7% ඔව් 12%
නාසෝෆරින්ගයිටිස් ඔව් එකොළොස්% ඔව් *
ඉහළ ශ්වසන පත්රික ආසාදනය ඔව් 8% ඔව් 27%
බ්රොන්කයිටිස් ඔව් 5% ඔව් දෙක%
නාසය සිරවීම ඔව් 3% ඔව් *
මුඛ තෙරපුම ඔව් 1% ඔව් 1%
ඔක්කාරය ඔව් * ඔව් 4%
වමනය ඔව් 1% ඔව් 4%
රළුබව ඔව් * ඔව් 5%
පිටුපස වේදනාව ඔව් 3% ඔව් *

* වාර්තා වී නොමැත
සංඛ්‍යාතය පදනම් වී ඇත්තේ හිස සිට හිස දක්වා අත්හදා බැලීමක දත්ත මත නොවේ. මෙය සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් නොවිය හැකිය. වැඩිදුර දැන ගැනීමට කරුණාකර ඔබේ වෛද්‍යවරයා හෝ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා වෙත යොමු වන්න.
මුලාශ්‍රය: ඩේලිමෙඩ් ( සංකේතය ), ඩේලිමෙඩ් ( උපදෙස් )

සිම්බිකෝට් එදිරිව ඇඩ්වෙයාර් හි inte ෂධ අන්තර්ක්‍රියා

රිටොනාවිර්, කෙටොකොනසෝල් සහ ක්ලැරිට්‍රොමොසින් වැනි CYP3A4 නිෂේධක වන with ෂධ සමඟ සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කරන විට ප්‍රවේශම් වන්න. සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් සමඟ CYP3A4 නිෂේධනයක් ගැනීමෙන් කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් සං component ටකයේ රුධිර මට්ටම ඉහළ යා හැකි අතර එය අහිතකර බලපෑම් වලට තුඩු දිය හැකිය.

සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් සමඟ මොනොඇමයින් ඔක්සයිඩ් නිෂේධක (එම්ඕඕඅයි) හෝ ට්‍රයිසයික්ලික් විෂ නාශක භාවිතා කිරීමෙන් බීටා-ඇගෝනිස්ට් සං component ටකයේ හෘද වාහිනී බලපෑම් එක් එක් .ෂධයේ දී වැඩි කළ හැකිය. අනෙක් අතට, බීටා අවහිර කරන්නන් පෙණහලු තුළ ඇති බීටා-ඇගෝනිස්ට් වල බලපෑම අඩු කළ හැකිය. ඩයියුරිටික්ස් මගින් සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වෙයාර් සමඟ භාවිතා කරන විට විද්‍යුත් හෘද රෝග වෙනස්වීම් හෝ අඩු පොටෑසියම් මට්ටම (හයිපොකාලමියාව) ඇති විය හැක.

Ug ෂධ Class ෂධ පන්තිය සංකේතය උපදෙස්
රිටොනාවිර්
අටසානාවිර්
කෙටොකොනසෝල්
ක්ලැරිට්‍රොමොසින්
ඉන්දිනාවිර්
ඉට්රකොනසෝල්
නෙෆසෝඩෝන්
නෙල්ෆිනාවිර්
සක්විනාවිර්
CYP3A4 නිෂේධක ඔව් ඔව්
සෙලෙගිලින්
රසගිලින්
ෆීනෙල්සීන්
Isocarboxazid
මොනොඇමයින් ඔක්සයිඩ් නිෂේධක (MAOIs) ඔව් ඔව්
අමිත්‍රිප්ටයිලයින්
නෝර්ට්රිප්ටයිලයින්
ට්‍රයිසයික්ලික් විෂ නාශක ඔව් ඔව්
මෙටොප්‍රොලෝල්
අටෙනොලෝල්
බිසොප්‍රොලෝල්
නෙබිවොලෝල්
ප්‍රොප්‍රනොලෝල්
බීටා අවහිර කරන්නන් ඔව් ඔව්
ෆූරෝසමයිඩ්
බුමෙටනයිඩ්
ටෝර්සමයිඩ්
ක්ලෝරතලිඩෝන්
ඩයියුරිටික්ස් ඔව් ඔව්

හැකි වෙනත් drug ෂධ අන්තර්ක්‍රියා සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකුගෙන් විමසන්න.

සිම්බිකෝට් සහ උපදෙස් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

ඒවායේ කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් අඩංගු බැවින්, සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් ආසාදන වැඩි වීමේ අවදානමක් හෝ අස්ථි ඛනිජ dens නත්වය අඩුවීමට හේතු විය හැක. කෙසේ වෙතත්, පද්ධතිමය කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් හා සසඳන විට ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් වලට මෙම අතුරු ආබාධ ඇතිවීමේ අවදානම අඩුය. ඉහළ මාත්‍රාවක් වන සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කරන විට අධිවෘක්ක මර්දනය ද සිදුවිය හැකිය.

සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් දිගු කාලීනව භාවිතා කිරීම ග්ලුකෝමා හෝ ඇසේ සුද ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කරයි. මෙම .ෂධවලින් එකක් හෝ භාවිතා කිරීමත් සමඟ අක්ෂි රෝග ලක්ෂණ කාලයත් සමඟ වර්ධනය වේ නම් අක්ෂි විශේෂ ist යකු හමුවිය යුතුය.

හෘදයාබාධ, මධ්‍යම ස්නායු පද්ධතියේ ආබාධ, කැළඹිලි ආබාධ සහ දියවැඩියාව ඇති රෝගීන් සඳහා සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතය නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කිරීමට පෙර වෙනත් අනතුරු ඇඟවීම් සහ පූර්වාරක්ෂාවන් සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ කතා කරන්න.

සිම්බිකෝට් එදිරිව ඇඩ්වෙයාර් ගැන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

සිම්බිකෝට් යනු කුමක්ද?

සිම්බිකෝට් යනු ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා විසින් නිෂ්පාදනය කරන වෙළඳ නාම medic ෂධයකි. ඇදුම සහ සීඕපීඩී වල රෝග ලක්ෂණ වළක්වා ගැනීමට සහ පාලනය කිරීමට උපකාරී වන බුඩෙසොනයිඩ් සහ ෆෝමෝටෙරෝල් එහි අඩංගු වේ. වයස අවුරුදු 6 සහ ඊට වැඩි රෝගීන් සඳහා ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සිම්බිකෝට් අනුමත කර ඇත. එය දිනකට දෙවරක් භාවිතා කරන ආශ්වාස වායුසෝලයක් ලෙස ලබා ගත හැකිය.

උපදේශනය යනු කුමක්ද?

ඇඩ්වෙයාර් යනු ග්ලැක්සෝ ස්මිත්ක්ලයින් විසින් නිෂ්පාදනය කරන වෙළඳ නාම medic ෂධයකි. එහි ෆ්ලූටිකසෝන් සහ සැල්මෙටරෝල් අඩංගු වේ. COPD සහ ඇදුම රෝග ලක්ෂණ වලක්වා ගැනීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා FDA අනුමත කර ඇත. වයස අවුරුදු 4 සහ ඊට වැඩි රෝගීන් සඳහා ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම අනුමත කර ඇත. ඇඩ්වා ඇදුම සහ සීඕපීඩී වලට ප්‍රතිකාර කළ හැකි ආශ්වාස කුඩු (ඇඩ්වයිර් ඩිස්කස්) සහ ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අනුමත කරන ලද ආශ්වාස ඒරොසෝල් (ඇඩ්වයිර් එච්එෆ්ඒ) ලෙස ලබා ගත හැකිය. මෙම සංයෝග දෙකම දිනකට දෙවරක් භාවිතා කරයි.

Symbicort සහ Advair එක සමානද?

ඇදුම සහ සීඕපීඩී වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සිම්බිකෝට් සහ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඒවා විවිධ ක්‍රියාකාරී අමුද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. සිම්බිකෝර්ට් හි බුඩෙසොනයිඩ් සහ ෆෝමෝටෙරෝල් අඩංගු වන අතර ඇඩ්වෙයාර් හි ෆ්ලූටිකසෝන් සහ සැල්මෙටරෝල් අඩංගු වේ. සිම්බිකෝර්ට් හට වයස අවුරුදු 6 සහ ඊට වැඩි රෝගීන්ට ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කළ හැකි අතර ඇඩ්වෙයාර්ට වයස අවුරුදු 4 සහ ඊට වැඩි රෝගීන්ට ඇදුම රෝගයට ප්‍රතිකාර කළ හැකිය. ඇඩ්වයිර් ආශ්වාස කුඩු හෝ එයරොසෝල් ලෙසද ලබා ගත හැකි අතර සිම්බිකෝට් ලබා ගත හැක්කේ ආශ්වාස වායුගෝලයක් ලෙස පමණි.

Symbicort හෝ Advair වඩා හොඳද?

COPD සහ ඇදුම රෝග ලක්ෂණ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා Symbicort සහ Advair යන දෙකම are ලදායී වේ. ඒවා නඩත්තු ations ෂධ වන බැවින් ඒවා උපරිම .ලදායීතාවය සඳහා දිනපතා භාවිතා කළ යුතුය. විභව අතුරු ආබාධ, මාත්‍රාව සහ පිරිවැය වැනි සාධක සලකා බැලීමෙන් හොඳම නඩත්තු ආශ්වාසය තීරණය කළ යුතුය.

ගර්භනී අවධියේදී මට සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කළ හැකිද?

ගර්භණී සමයේදී සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් ආරක්ෂිත හෝ හානිකර යැයි යෝජනා කිරීමට ප්‍රමාණවත් පර්යේෂණ නොමැත. ඇදුම සහ අසාත්මිකතා පදනමේ (AAFA) අනුව, දිගු කලක් ක්‍රියා කරන බීටා ඇගෝනිස්ට්වාදීන් වේ නිර්දේශ නොකරයි ගර්භනී රෝගීන් සඳහා ඇදුම සඳහා පළමු පෙළ ප්‍රතිකාර ලෙස. ඒ වෙනුවට කෙටි ක්‍රියාකාරී බ්‍රොන්කොඩිලේටරයක් ​​නිර්දේශ කළ හැකිය. ගර්භනී අවධියේදී COPD සහ ඇදුම ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳ වෛද්‍ය උපදෙස් සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගෙන් විමසන්න.

මට මත්පැන් සමඟ සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් භාවිතා කළ හැකිද?

සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වයිර් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට මත්පැන් නොදනී. නිදන්ගත මත්පැන් පානය ඇදුම හෝ සීඕපීඩී නරක අතට හැරීමේ ප්‍රති develop ලයක් ලෙස වර්ධනය විය හැකි ආසාදනවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට ඇති හැකියාව බාධා කරයි. සිම්බිකෝට් හෝ ඇඩ්වෙයාර් භාවිතා කරන අතරතුර මත්පැන් පානය කිරීම ආරක්ෂිතද යන්න පිළිබඳව සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ කතා කරන්න.

සිම්බිකෝට්ට සමාන වන ආශ්වාසය කුමක්ද?

සිම්බිකෝට් හි සාමාන්‍ය අනුවාදයක් තිබේ. බුඩෙසොනයිඩ් සහ ෆෝමොටෙරෝල් අඩංගු සාමාන්‍ය අනුවාදය සිම්බිකෝට්ට සමාන වේ. සාමාන්‍ය අනුවාදය වෙළඳ නාම නාමය ආශ්වාස කරන්නාට වඩා ලාභදායී විකල්පයක් විය හැකිය. සිම්බිකෝර්ට් වලට සමාන ආශ්වාස කරන්නන් අතර ඇඩ්වෙයාර් (ෆ්ලූටිකසෝන් / සැල්මෙටරෝල්), ඩුලෙරා (මොමෙටසෝන් / ෆෝමෝටෙරෝල්) සහ බ්‍රියෝ (ෆ්ලූටිකසෝන් / විලන්ටෙරෝල්) ඇතුළත් වේ. මෙම ආශ්වාස කරන්නන් සිම්බිකෝට්ට සමානව ක්‍රියා කළ හැකි නමුත් ඒවා සිම්බිකෝට්ට සමාන යැයි නොසැලකේ.

COPD සඳහා ආරක්ෂිතම ආශ්වාස කරන්නා කුමක්ද?

COPD සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ICS / LABA සංයෝජන ආශ්වාස කරන්නන් effective ලදායී හා ආරක්ෂිත යැයි සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, ආශ්වාස කරන ලද කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් උසස් COPD සහිත පුද්ගලයින් තුළ නියුමෝනියාව වැළඳීමේ අවදානම වැඩි කරයි. LAMA / LABA සංයෝජන ආශ්වාස කරන්නන් effective ලදායී ලෙස සලකනු ලැබේ ආරක්ෂිතයි මෙම හේතුව නිසා ICS / LABA සංයෝජන ආශ්වාස කරන්නන්ට වඩා. LAMA / LABA සංයෝජන ආශ්වාස කරන්නන් අතර ඇනෝරෝ (umeclidinium / vilanterol), Stiolto (tiotropium / olodaterol) සහ Bevespi (glycopyrrolate / formoterol) ඇතුළත් වේ.

ගර්භණීව සිටියදී මට පෙප්ටෝ බිස්මෝල් ලබා ගත හැකිද?