ප්රධාන >> Inf ෂධ තොරතුරු >> විෂබීජ නාශක: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරු

විෂබීජ නාශක: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරු

විෂබීජ නාශක: භාවිතයන්, පොදු වෙළඳ නාම සහ ආරක්‍ෂිත තොරතුරුInf ෂධ තොරතුරු

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව | විෂ නාශක යනු කුමක්ද? | ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරය | භාවිතයන් | වර්ග | විෂ නාශක take ෂධ ලබා ගත හැක්කේ කාටද? | ආරක්ෂාව | අතුරු ආබාධ | පිරිවැය

මානසික අවපීඩනය යනු ප්‍රතිකාර නොකරන විට දරුණු රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළ හැකි මනෝ ව්‍යාධියකි. මානසික අවපීඩනයේ විවිධ වර්ග තිබේ, නමුත් සෑම කෙනෙකුම ඔබට දැනෙන ආකාරය හා නිදාගැනීම, වැඩ කිරීම හෝ ආහාර ගැනීම වැනි දෛනික ක්‍රියාකාරකම් වලට ප්‍රවේශ විය හැකිය.ඔබ දිනකට වැඩි කාලයක්, සෑම දිනකම සති දෙකක් සඳහා නිශ්චිත රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින විට මානසික අවපීඩනය හඳුනාගනු ලැබේ. රෝග ලක්ෂණ අතර නිරන්තර දුක්ඛිත හෝ කනස්සල්ලට පත්වන මනෝභාවය, බලාපොරොත්තු සුන්වීම, වරදකාරිත්වය හෝ වැදගැම්මකට නැති බව දැනීම, විනෝදාංශ කෙරෙහි ඇති උනන්දුව නැතිවීම හෝ ශක්තිය අඩුවීම. මානසික අවපීඩනයේ වෙනත් රෝග ලක්ෂණ ඇති අතර, ඔබ මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන බවට සැක කරන්නේ නම් ඔබේ ප්‍රාථමික හෝ මනෝචිකිත්සක සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරු ඔබ සමඟ වඩාත් සවිස්තරාත්මකව සොයා බැලිය හැකිය.

මානසික අවපීඩනය යනු ප්‍රතිකාර කළ හැකි ආබාධයකි. ප්‍රතිකාර විකල්ප අතරට මනෝචිකිත්සාව, ව්‍යායාම, ations ෂධ හෝ මේවායේ සංයෝජනයක් ඇතුළත් වේ. වඩාත් දරුණු අවස්ථා සඳහා, විද්‍යුත් විච්ඡේදක චිකිත්සාව (ECT) සහ වෙනත් වර්ගවල මොළයේ උත්තේජනය උපකාරී වේ. Treatment ෂධ ප්‍රතිකාර විකල්පයන් අනුව, විෂාදනාශක යනු මානසික අවපීඩනයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සාමාන්‍ය class ෂධ වර්ග වේ. විෂබීජ නාශක උප වර්ග බොහොමයක් ඇති අතර, ඒවායේ විවිධ ගුණාංග, පොදු වෙළඳ නාම සහ ඒවායේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු.

විෂබීජ නාශක ලැයිස්තුව

වෙළඳ නාමය (සාමාන්‍ය නම) සාමාන්‍ය මුදල් මිල සිංගල්කෙයාර් මිල වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
එලාවිල් (amitriptyline) 30 ට 27.99, ටැබ්ලට් 25 mg Amitriptyline කූපන් පත් ලබා ගන්න Amitriptyline විස්තර
අබිලිෆයි (අරිපිප්‍රසෝල්) 30 ට $ 1059.99, 5 mg ටැබ්ලටයක් අබිලයිෆ් කූපන් පත් ලබා ගන්න විස්තර අහෝසි කරන්න
වෙල්බුට්‍රින් (බුප්‍රොපියන්) 30 ට ඩොලර් 194, 150 මිලිග්‍රෑම් එක්ස්එල් ටැබ්ලටය වෙල්බුට්‍රින් කූපන් පත් ලබා ගන්න වෙල්බුට්රින් විස්තර
සෙලෙක්සා (citalopram) 30 ට $ 366.67, ටැබ්ලට් 20 mg සෙලෙක්සා කූපන් පත් ලබා ගන්න සෙලෙක්සා විස්තර
ප්‍රිස්ටික් (ඩෙස්වෙන්ලාෆැක්සීන්) 30 ට $ 378.99, ටැබ්ලට් 50 mg ප්‍රිස්ටික් කූපන් පත් ලබා ගන්න ප්‍රිස්ටික් විස්තර
සිලේනර් (ඩොක්සෙපින්) 30 ට $ 499.96, 6mg කැප්සියුල සිලේනර් කූපන් පත් ලබා ගන්න නිහ ile විස්තර
සිම්බල්ටා (ඩුලොක්සෙටීන්) 30 ට $ 471.10, කැප්සියුල 60 mg සිම්බල්ටා කූපන් පත් ලබා ගන්න සිම්බල්ටා විස්තර
ලෙක්සැප්‍රෝ (එස්කිටොප්‍රම්) 30 ට $ 177.39, ටැබ්ලට් 10 mg ලෙක්සැප්‍රෝ කූපන් පත් ලබා ගන්න ලෙක්සැප්‍රෝ විස්තර
ප්‍රොසාක් (ෆ්ලොක්සෙටීන්) 30 ට $ 300.39, 20 mg කැප්සියුල Prozac කූපන් පත් ලබා ගන්න Prozac විස්තර
පැක්සිල් (පැරොක්සෙටීන්) 30 ට $ 355.12, ටැබ්ලට් 20 mg පැක්සිල් කූපන් පත් ලබා ගන්න පැක්සිල් විස්තර
සොලොෆ්ට් (සර්ට්‍රාලයින්) 30 ට $ 126.81, ටැබ්ලට් 50 mg සොලොෆ්ට් කූපන් පත් ලබා ගන්න සොලොෆ්ට් විස්තර
ඩෙසිරල් (ට්‍රැසෝඩෝන්) 30 ට $ 70.99, ටැබ්ලට් 100 mg Desyrel කූපන් පත් ලබා ගන්න Desyrel විස්තර
එෆෙක්සර් (වෙන්ලාෆැක්සීන්) 30 ට $ 317.92, 150 mg ER කැප්සියුල කාර්යක්ෂම කූපන් පත් ලබා ගන්න කාර්යක්ෂම තොරතුරු
Viibryd (vilazodone) 30 ට $ 495.14, ටැබ්ලට් 40 mg Viibryd කූපන් පත් ලබා ගන්න Viibryd විස්තර
ට්‍රින්ටෙලික්ස් (වෝටියෝක්සෙටීන්) 30 ට $ 701.08, ටැබ්ලට් 20 mg ට්‍රින්ටෙලික්ස් කූපන් පත් ලබා ගන්න ට්‍රින්ටෙලික්ස් විස්තර

වෙනත් විෂ නාශක

 • අසෙන්ඩින් (ඇමොක්සැපයින්)
 • රෙක්සල්ටි (බ්‍රෙක්සිපිප්‍රසෝල්)
 • ඇනෆ්‍රැනිල් (ක්ලෝමිප්‍රමයින්)
 • ප්‍රිලිගි (ඩැපොක්සෙටීන්)
 • නොර්ප්‍රමින් (ඩෙසිප්‍රමයින්)
 • ස්ප්‍රාවෝටෝ (එස්කෙටමින්)
 • Varicose (gepirone)
 • ටොෆ්රානිල් (ඉමිප්‍රමයින්)
 • මාප්ලාන් (සමස්ථානික)
 • මෙටාෆොලින් (ලෙවොමෙෆොලේට්)
 • ෆෙට්සිමා (ලෙවොමිල්නාසිප්‍රන්)
 • ලුඩියෝමිල් (මැප්‍රොටිලින්)
 • රෙමෙරොන් (මිර්ටසැපයින්)
 • සර්සෝන් (නෙෆසෝඩෝන්)
 • පැමලර් (නෝර්ට්රිප්ටයිලයින්)
 • සිප්රෙක්සා (ඔලන්සැපයින්)
 • නාර්ඩිල් (ෆීනෙල්සීන්)
 • Vivactil (protriptyline)
 • සෙරොක්වෙල් (ක්වෙටැපයින්)
 • එල්ඩෙප්‍රිල් (සෙලෙගිලයින්)
 • Parnate (tranylcypromine)
 • සර්මොන්ටිල් (ට්‍රයිමිප්‍රමයින්)

විෂ නාශක යනු කුමක්ද?

විෂබීජ නාශක යනු විවිධ වර්ගයේ අවපීඩන ආබාධ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා නියම කරන ලද ations ෂධ වර්ගයකි. මේවාට ප්‍රධාන මානසික අවපීඩනය, නිරන්තර මානසික අවපීඩනය, පශ්චාත් ප්‍රසව අවපාතය, මානසික අවපීඩනය, සෘතුමය බලපෑමේ ආබාධය සහ ද්වි ධ්‍රැවීය ආබාධ .විවිධ වර්ගයේ විෂ නාශක are ෂධ ඇති අතර ඔවුන් එක් එක් අවපීඩන රෝග ලක්ෂණ සමනය කිරීම සඳහා වෙනස් ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි. කාංසාව, සන්ත්රාසය, පශ්චාත් කම්පන ආතති ආබාධය (පීටීඑස්ඩී) ඇතුළු වෙනත් ආබාධ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට සමහර විෂබීජ නාශක අනුමත කළ ඇඟවීම් එකකට වඩා ඇත. obsessive-compulsive ආබාධය (OCD), සහ නොමේරූ ශුක්‍රාණු පිටවීම.

විෂබීජ නාශක ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

පුළුල් අර්ථයෙන් ගත් කල, මනෝභාවයට බලපාන ස්නායු සම්ප්‍රේෂකවල විවිධ අංශ වෙනස් කිරීමෙන් විෂාදනාශක ක්‍රියා කරයි. විෂබීජ නාශක වල සෑම පන්තියක්ම වෙනස් ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි. පොදුවේ ගත් කල, සෙරොටොනින්, නොරපිනෙප්‍රින් සහ ඩොපමයින් යනු මනෝභාවය හා සම්බන්ධ මධ්‍යම ස්නායු පද්ධතියේ (සීඑන්එස්) ස්නායු සම්ප්‍රේෂක වේ. මෙම සම්ප්‍රේෂකයන්ගේ ඉහළ මට්ටම් වඩා හොඳ මනෝභාවය හා නැඹුරුව සමඟ සම්බන්ධ වේ. සෑම විෂ නාශක නාශකයක්ම මෙම ස්නායු සම්ප්‍රේෂක එකක් හෝ කිහිපයක් අද්විතීය ආකාරයකින් වැඩි කරයි.

විෂබීජ නාශක මොනවාද?

 • අවපාතය
  • ප්‍රධාන අවපීඩන ආබාධය
  • පශ්චාත් ප්‍රසව අවපාතය
  • සෘතුමය බලපෑමේ ආබාධය
  • බයිපෝල අක්‍රමිකතාව
  • මානසික අවපීඩනය
 • කාංසාව ආබාධය
 • උමතු-සම්පීඩන ආබාධය
 • සන්ත්රාසය
 • ෆයිබ්‍රොමියල්ජියා
 • උණුසුම් දැල්වීම්
 • ඉරුවාරදය වැළැක්වීම
 • පශ්චාත් කම්පන ආතති ආබාධ (PTSD)
 • පූර්ව ඔසප් වීමේ ආබාධය

විෂබීජ නාශක වර්ග

වරණීය සෙරොටොනින් නැවත උපස්ථර නිෂේධක (SSRIs)

එස්එස්ආර්අයි මගින් මොළයේ ස්නායු අතර උපාගමයේ (හන්දිය) සෙරොටොනින් නැවත ලබා ගැනීම වළක්වයි. මෙය වඩාත් නොමිලේ සෙරොටොනින් ලබා ගත හැකි අතර නිදහස් සෙරොටොනින් වැඩිවීම අඩු මානසික අවපීඩන රෝග ලක්ෂණ හා වඩා හොඳ මනෝභාවයක් සමඟ සම්බන්ධ වේ. එස්එස්ආර්අයි මානසික අවපීඩනයට ප්‍රතිකාර කිරීමේ පළමු තේරීම ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒවා සාපේක්ෂව අවම අතුරු ආබාධ සමඟ effective ලදායී වන බැවිනි.SSRIs සඳහා උදාහරණ: ලෙක්සැප්‍රෝ , පැක්සිල්, සෙලෙක්සා, Prozac , සොලොෆ්ට්

සෙරොටොනින් නෝර්පිනෙප්‍රින් නැවත උපස්ථර (එස්එන්ආර්අයි)

SNRIs ස්නායු උපාගමයේ සෙරොටොනින් සහ නොරපිනෙප්‍රින් යන දෙකම නැවත ලබා ගැනීම වළක්වයි. සම්ප්‍රේෂක දෙකෙහිම මෙම වැඩි කළ නිදහස් මට්ටම් මානසික අවපීඩනයේ රෝග ලක්ෂණ වලට එරෙහිව effective ලදායී බව පෙන්වා දී ඇත. එස්එන්ආර්අයි එස්එස්ආර්අයි හා සමානවම effective ලදායී වන අතර මානසික අවපීඩනයට එරෙහිව පළමු පෙළ ප්‍රතිකාර ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

SNRIs සඳහා උදාහරණ: සිම්බල්ටා , එෆෙක්සර්, ප්‍රිස්ටික් , ෆෙට්සිමාකැස්ස බෙහෙත් වලට වඩා ශක්තිමත්ම දේ කුමක්ද?

නොරපිනෙප්‍රින් සහ ඩොපමයින් නිෂේධක (එන්ඩීආර්අයි)

එන්ඩීආර්අයි මගින් ස්නායු උපාගමයේ ඩොපමයින් සහ නෝර්පිනෙප්‍රීන් නැවත ලබා ගැනීම අවහිර කරන අතර මෙම ස්නායු සම්ප්‍රේෂක දෙකෙහි සාන්ද්‍රණය වැඩි කරයි. මෙම drugs ෂධ කාණ්ඩය දුම්පානය නැවැත්වීමේදී effective ලදායී බව ඔප්පු වී ඇත.

NDRIs සඳහා උදාහරණ: වෙල්බුට්‍රින්

ට්‍රයිසයික්ලික් විෂ නාශක (TCAs)

TCAs මගින් නෝර්පිනෙප්‍රින් සහ සෙරොටොනින් මට්ටම ඉහළ නංවන අතර ඇසිටිල්කොලීන් සහ හිස්ටමින් අවහිර කිරීම මනෝභාවයට අහිතකර ලෙස බලපායි. TCAs යනු පැරණිතම විෂබීජ නාශක කාණ්ඩය වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් SSRI සහ SNRI වලට පිටුපසින් දෙවන පෙළ ප්‍රතිකාරයක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒවා ඉවසා දරා ගැනීම පහසු නොවන බැවිනි.TCAs සඳහා උදාහරණ: ටොෆ්රානිල්, පමෙලර්, නොර්ප්‍රමින්

මොනොඇමයින් ඔක්සයිඩ් නිෂේධක (MAOIs)

MAOIs මොනොඇමයින් ඔක්සයිඩ් එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරිත්වය අවහිර කරයි. මෙය ඩොපමයින්, නොරපිනෙප්‍රින් සහ සෙරොටොනින් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරයි. MAOIs වෙනත් වර්ගවල drugs ෂධ සමඟ සැලකිය යුතු drug ෂධ අන්තර්ක්‍රියා ඇති කළ හැකි අතර මානසික අවපීඩනය සඳහා පළමු තේරීමේ ප්‍රතිකාරයක් ලෙස නොසැලකේ.

MAOIs සඳහා උදාහරණ: මාප්ලාන් , නාර්ඩිල්, පර්නේට්විෂ නාශක take ෂධ ලබා ගත හැක්කේ කාටද?

වැඩිහිටියන්

වැඩිහිටි පුරුෂයින්ට හා කාන්තාවන්ට විෂ නාශක take ෂධ ලබා ගත හැකිය. ඕනෑම රෝගියකුට වෙනත් විෂාදනාශක වලට අධි සංවේදීතා ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවී ඇත්නම් ප්‍රවේශම් විය යුතුය. විෂබීජ නාශක වයස අවුරුදු 25 ට අඩු තරුණ වැඩිහිටියන්ගේ සියදිවි නසාගැනීමේ සිතුවිලි වැඩිවීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, මෙම වයස් කාණ්ඩය සියදිවි නසාගැනීම් පිළිබඳ සං signs ා සඳහා සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

ජ්‍යෙෂ් i යන්

ඇතැම් වර්ගවල විෂ නාශක the ෂධ ජ්‍යෙෂ් .යින් තුළ ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කළ යුතුය. TCAs සැලකිය යුතු නිදිබර ගතියක් ඇති කිරීමට හේතු වන අතර වයස්ගත රෝගියකු වැටීම සඳහා වැඩි අවදානමක් ඇති කරයි. අක්මාව හෝ වකුගඩු ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවන්නේ නම්, ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබව අඩු මාත්‍රාවකින් ආරම්භ කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැකිය.

ළමුන්

සමහර විෂාදනාශක ළමුන් හා නව යොවුන් වියේ දී අනුමත කරන ලද ඇඟවීම් ඇත. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ දෙනා සියදිවි නසා ගැනීමේ සිතුවිලි වැඩිවීම හේතුවෙන් ඒවායේ භාවිතයට එරෙහිව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරති. ළමුන් තුළ භාවිතා කිරීම වෙනත් ආරක්ෂිත ප්‍රතිකාර විකල්පයන් අසමත් වූ අවස්ථාවන්ට පමණක් සීමා විය යුතු අතර, විභව ප්‍රතිලාභ අවදානම ඉක්මවා යයි. ළමුන් සහ නව යොවුන් දරුවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

විෂබීජ නාශක ආරක්ෂිතද?

විෂබීජ නාශක සිහිපත් කරයි:

විෂබීජ නාශක සීමා

ඔබට වෙනත් විෂාදනාශක වලට අධි සංවේදීතා ප්‍රතික්‍රියා ඉතිහාසයක් තිබේ නම් විෂ නාශක ගන්න එපා.

සියදිවි නසාගැනීම් හෝ මනෝචිකිත්සාව ඇතුළු මානසික රෝග පිළිබඳ ඉතිහාසයක් ඇති රෝගීන්ට විෂ නාශක taking ෂධ ලබා ගැනීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුය, සමහර අවස්ථාවලදී, විෂාදනාශක මගින් මෙම ආබාධ උග්‍ර කළ හැකිය. මෙම රෝගීන් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

සෙරොටොනර්නික් ක්‍රියාකාරීත්වය සහිත taking ෂධ ගන්නා රෝගීන් තුළ සෙරොටොනින් සින්ඩ්‍රෝමය ඇතිවිය හැකිය, විශේෂයෙන් ඔවුන් එකකට වඩා ගන්නවා නම්. සෙරොටොනින් සින්ඩ්‍රෝමය ඕනෑවට වඩා නිදහස් සෙරොටොනින් වල ප්‍රති result ලයක් වන අතර උද් itation ෝෂණය, ව්‍යාකූලත්වය, වේගවත් හෘද ස්පන්දනය, අධික දහඩිය දැමීම සහ පාචනය වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති විය හැක.

අක්මාව හෝ රක්තපාත ආබාධ සහිත රෝගීන් සඳහා සමහර විෂාදනාශක drugs ෂධ නිර්දේශ නොකරයි. ප්රතිකාර විකල්පයන් සාකච්ඡා කිරීමේදී ඔබේ වෛද්ය තත්වයන් පිළිබඳව ඔබේ වෛද්යවරයා දැනුවත්ව සිටින බවට වග බලා ගන්න.

විෂබීජ නාශක හදිසියේ හෝ ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයුම්කරුගේ අවසරයකින් තොරව නතර නොකළ යුතුය. ආපසු ගැනීමේ රෝග ලක්ෂණ ඇතිවිය හැක.

ගර්භණී සමයේදී හෝ මව්කිරි දෙන විට ඔබට විෂ නාශක take ෂධ ලබා ගත හැකිද?

SSRIs සාමාන්‍යයෙන් ගර්භනී අවධියේදී පිළිගත හැකි අතර මව්කිරි දීම හැර පැක්සිල් (පැරොක්සෙටීන්). හානියක් සිදුවන බව පෙන්වා දී ඇති එකම SSRI එය වේ. ඔබ ගැබ් ගැනීමට පෙර පැක්සිල් හි සිටියේ නම්, ඔබේ වෛද්‍යවරයා වෙනත් විකල්ප යෝජනා කරනු ඇත. ඔබේ වෛද්‍යවරයා අවදානම්-ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණයක් කිරීමෙන් පසුව SNRIs භාවිතය පිළිගත හැකිය. ගර්භණී සමයේදී සහ මව්කිරි දීමේදී වෙනත් බොහෝ විෂාදනාශක සාමාන්‍යයෙන් වළක්වා ගත යුතුය.

විෂාදනාශක ද්‍රව්‍ය පාලනය කරන්නේද?

බොහෝ විෂබීජ නාශක පාලනය කරන ද්‍රව්‍ය නොවේ, මන්ද බොහෝ ඒවා පුරුදු ඇති නොවන නිසා හෝ යැපීමට හේතු වේ. එක් ව්‍යතිරේකයක් වන්නේ Sp ෂධ බලාත්මක කිරීමේ ඒජන්සිය (DEA) විසින් වර්ගීකරණය කරන ලද III වන උපලේඛනය පාලනය කරන ද්‍රව්‍යයක් වන Spravato (esketamine) ය.

බී පෙති වැඩ කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

පොදු විෂ නාශක අතුරු ආබාධ

විෂබීජ නාශක මගින් විවිධ අතුරු ආබාධ ඇති විය හැක. විෂබීජ නාශක වර්ගය අනුව මේවා තරමක් වෙනස් වන අතර බොහෝ විට මාත්‍රාව මත රඳා පවතී. මෙයින් අදහස් කරන්නේ side ෂධයේ වැඩි මාත්‍රාවක් සමඟ සමහර අතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැකි බවයි.

විෂාදනාශක සඳහා වඩාත් සුලභ අතුරු ආබාධ වන්නේ:

 • ඔක්කාරය
 • නින්ද නොයාම
 • කරකැවිල්ල
 • මලබද්ධය
 • නිදිබර ගතිය
 • ඇනරෙක්සි
 • තෙහෙට්ටුව
 • විකලාංග අධි රුධිර පීඩනය
 • හයිපර්හයිඩ්‍රොසිස්
 • සෙරොස්ටොමියාව
 • ශිෂේණය ys ජු වීම
 • කාංසාව
 • අතීසාරය
 • භූ කම්පනය
 • බර වැඩිවීම
 • වියළි මුඛය
 • ඉවත් වීමේ රෝග ලක්ෂණ
 • අධි රුධිර පීඩනය

විෂබීජ නාශක සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

විෂබීජ නාශක වර්ග සියල්ලම පාහේ ජනක ස්වරූපයෙන් ලබා ගත හැකිය. සිංගල්කෙයාර් කූපන් පත් භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබට රක්ෂණයක් නොමැති විටදී පවා බොහෝ විෂාදනාශක සඳහා මාසයක සැපයුම ඩොලර් 10 ට වඩා අඩුය. තවමත් වෙළඳපොලේ ජනකතා නොමැති මානසික අවපීඩනයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නව ations ෂධ කිහිපයක් තිබේ. එක් උදාහරණයක් වන්නේ Viibryd, ඔබ රක්ෂණය නොකළහොත් එය ඩොලර් 500 කට ආසන්න විය හැකිය. ඒ සිංගල්කෙයාර් වෙතින් කූපන් Viibryd හි පිරිවැය ඩොලර් 300 ට අඩු කළ හැකිය. ට්‍රින්ටෙලික්ස් යනු විෂබීජ නාශක සඳහා තවත් වෙළඳ නාමයක් වන අතර එය රක්ෂණයකින් තොරව සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 700 කට වඩා වැඩිය. ඒ ට්‍රින්ටෙලික්ස් සිංගල්කෙයාර් කූපනය සැලකිය යුතු ඉතිරියක් සඳහා මිල ඩොලර් 360 ක් දක්වා අඩු කළ හැකිය.

ඔබේ රක්ෂණයට සූත්‍රමය සීමාවන් තිබිය හැකි අතර එමඟින් ඔබේ මානසික අවපීඩනයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වඩා මිල අධික ations ෂධ භාවිතය අනුමත කිරීමට පෙර ඔබ කැමති ඇතැම් drugs ෂධ නියම කිරීමට උත්සාහ කරන ලෙස යෝජනා කරයි. ඔබේ විෂාදනාශක ation ෂධ පිරවීමට පෙර, ඔබ හොඳම මිල ගෙවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා සෑම විටම සිංගල්කෙයාර් සමඟ පරීක්ෂා කරන්න.